До відома ліцензіатів та органів ліцензування!!! Позиція ДРС щодо оприлюднення та постійного оновлення інформації про рішення з питань ліцензування на сайті органу ліцензування

04.02.2019

До відома ліцензіатів та органів ліцензування

 

Позиція ДРС щодо оприлюднення та постійного оновлення інформації про рішення з питань ліцензування на сайті органу ліцензування

70fd59da145c0fd5c313c65d3bbДо Державної регуляторної служби України надходять звернення суб’єктів господарювання, ліцензіатів щодо не актуальної інформації про ліцензіатів, яка оприлюднюються на офіційних сайтах органів ліцензування, зокрема, у власних ліцензійних реєстрах, інших переліках наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних.

Зокрема, це стосується інформації про ліцензіатів, яким за результатами оскарження рішень органів ліцензування про анулювання ліцензій до Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування (при ДРС) були винесені відповідні рішення, що зобов’язували орган ліцензування усунути порушення вимог законодавства у сфері ліцензування шляхом скасування рішень про анулювання ліцензій.

ДРС за результатами розгляду таких звернень суб’єктів господарювання повідомляє наступне.

Відповідно Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) державна політика у сфері ліцензування ґрунтується, зокрема, на принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом: своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів – у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону (ст.3 Закону № 222).

Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності, зокрема, розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності (ч. 2 ст. 6 Закону № 222).

Виходячи з положень Закону № 222 якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії, встановленого частиною восьмою цієї статті, подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дня прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (ст.5 Закону №222).

prodazhi-biznes-tehnologiiЗа результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування скарг (апеляцій) здобувачів ліцензії чи ліцензіатів спеціально уповноважений орган з питань ліцензування видає розпорядження, зокрема, про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування набирає чинності з дня видання ним розпорядження про задоволення або відхилення апеляції чи про необхідність усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

При цьому, згідно з частиною другою статті 4 Закону № 222 розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами – підприємцями.

Окрім того, відповідно до норм частини 13 статті 5 Закону № 222 інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, зокрема, розміщується інформація про результати засідань Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, а також витяги з відповідних протокольних рішень за результатами розгляду скарг заявників.

Одночасно, виходячи з норм Закону України від 12.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939) розпорядники інформації зобов’язані, зокрема, надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону № 2939 розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання.

Пунктом 2 частини першої статті 15 Закону № 2939 передбачено оприлюднення розпорядниками інформації, зокрема, нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником.

До актів індивідуальної дії слід віднести рішення органів ліцензування з питань ліцензування.ayti

Виходячи з норм вказаних вище Законів № 222 та Закону № 2939 вважаємо, що органи ліцензування мають оприлюднювати та своєчасно оновлювати на сайті органу ліцензування інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (у тому числі, його стан, наприклад, якщо дія рішення зупинена), а також зазначати інформацію щодо оскарження рішення органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, інформацію про рішення органу ліцензування про виконання розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування) та /або про оскарження відповідного розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування до суду, що забезпечить відображення актуальної інформації про суб’єктів господарювання – ліцензіатів, відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензій.

Додатково зазначаємо, що  у відповідності до Закону № 2939 розпорядники інформації несуть відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, зокрема, за неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації.

Щодо дій органів ліцензування у разі наявності судових рішень, що набрали законної сили

Частинами другою та третьою статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Питання виконання органами ліцензування судових рішень, виходить за межі повноважень та компетенції ДРС.

При цьому наголошуємо, за наявності судового рішення, що набрало законної сили, яким було скасовано відповідне рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії певному ліцензіату, за позицією ДРС, органи ліцензування, враховуючи вимоги Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про доступ до публічної інформації» повинні оновити інформацію стосовно ліцензіатів,  яка міститься на офіційному веб-сайті органу, зокрема, шляхом внесення актуальної інформації про рішення органу ліцензування, що було скасовано судовим рішенням.