Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

04.10.2019

1400312 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі – Закон).

Закон спрямований на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, усунення колізій і недосконалостей норм і процедур ліцензування, виявлених під час практичного застосування положень Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування).

Законом передбачено:

  • Врегулювання питання особливостей ліцензування, що здійснюється відповідно до спеціальних законів, приведення низки спеціальних законів у відповідність до вимог Закону з питань ліцензування. Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Серед новел, які передбачені Законом запровадження інституту «зупинення та відновлення дії ліцензії», що передбачені спеціальними законами, та були відсутні в Законі про ліцензування.

  • Зупинення дії ліцензії може бути більш ефективним заходом впливу, ніж анулювання ліцензії, оскільки його дія спрямована  на недопущення вчинення ліцензіатом подальших порушень, має профілактичний характер та позбавляє ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності лише протягом певного строку.

З метою дотримання принципу законності ліцензування Законом передбачено норму, згідно з якою виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування.

  • Врегулювання питання щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії шляхом подання документів лише тих підтвердних документів, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;
  • врегулювання підстав для анулювання ліцензій та виключення такої підстави для анулювання ліцензії як несплата ліцензіатом за видачу ліцензії;
  • удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, що діє при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

У разі оскарження ліцензіатом  дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради встановлюється обов’язок органу ліцензування вносити до Ліцензійного реєстру інформацію про прийняття до розгляду  скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування, а також  розміщувати інформацію про зупинення, анулювання дії рішення органу ліцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Закон передбачає положення, згідно з яким у разі прийняття рішення про задоволення скарги та внесення відомостей про прийняте розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатом розгляду такої скарги до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, така ліцензія залишається чинною, а суб’єкт господарювання залишається ліцензіатом відповідно до цього Закону.

Закон скасовує адміністративну відповідальність за порушення вимог ліцензійних умов ліцензіатом та встановлює адміністративну відповідальність до ліцензіатів, зокрема, за порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії та невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

168851Законом запроваджується ведення Реєстрів, що є відкритими:

Ліцензійний реєстр – автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб’єктів господарювання, які в установленому законом порядку звернулися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, провадять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована (ведуть органи ліцензування).

Реєстр розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування (веде спеціально уповноважений орган з питань ліцензування).

Порядок ведення таких реєстрів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Одночасно, Законом передбачена, що передача відомостей з Ліцензійних реєстрів та Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування для відображення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань здійснюється у Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.