Відбулося засідання Колегії Державної регуляторної служби України

16.06.2017

115 червня відбулося чергове засідання Колегії Державної регуляторної служби України під головуванням Ксенії Ляпіної. Обговорювались питання реалізації законодавства щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Серед присутніх: Голова Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», народний депутат України Оксана Продан, члени Колегiї, представники ДРС та інших державних органів. 

Фотоальбом

Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна окреслила завдання, які стоять наразі перед ДРС. Також вона розповіла про необхідність створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Народний депутат України Оксана Продан зазначила, що запропоновані ДРС зміни до законодавства та створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) – це  актуальні заходи, що потребують уваги з боку народних депутатів України.

9За словами Директора Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС Олександра Барбелюка, за 2017 рік ДРС розглянуто:

  • 14 проектів постанов КМУ про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), з них постановою КМУ затверджено критерії у 1 сфері (на виконанні Мінекономрозвитку);
  • 18 проектів уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю), з них затверджено уніфіковані форми актів у 3 сферах (на виконанні Мінприроди та Держспоживпродслужби).
Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013  №752 затверджено Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю). ДРС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким запропоновано внести зміни до зазначених методик. 24.05.2017 Урядом було схвалено постанову Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі – постанова КМУ № 752).

5ДРС постійно здійснюється моніторинг приведення органами державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про контроль) та постанови КМУ № 752.

У 2 сферах затверджено критерії, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що відповідають вимогам Закону про контроль та постанови КМУ № 752. У 62 сферах затверджено критерії, проте вони не відповідають вимогам Закону про контроль та постанови КМУ № 752 та потребують перегляду.

У 24 сферах державного нагляду (контролю) взагалі не затверджено критерії та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Щодо уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), в яких передбачаються вичерпні переліки питань для контролю, залежно від ступенів ризику, то у 50 сферах державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, проте вони не відповідають вимогам Закону про контроль та постанові КМУ № 752 та потребують приведення у відповідність.

У 41 сфері державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів.

Крім того, Олександр Барбелюк довів до відома присутніх інформацію про стан надання погоджень на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

Він нагадав, що перше засідання Ради з питань державного нагляду (контролю) відбулося вже 3 березня 2017 року – першої п’ятниці після набрання чинності Порядку. На офіційному веб-сайті ДРС одразу було розміщено перші погодження та перелік відмов. З того часу засідання Ради відбуваються щоп’ятниці, також щоп’ятниці на веб-сайті ДРС розміщуються погодження та переліки відмов.

4З березня по червень цього року до ДРС надійшло 546 звернень контролюючих органів щодо надання погоджень на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Результатом їх розгляду, за участі Ради, стали надання 301 погодження на проведення позапланових заходів та 188 відмов, у 57 випадках звернення контролюючих органів були залишені без розгляду.

Також йшлося про створення та впровадження Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який набув чинності з 01.01.2017, Кабінет Міністрів України зобов’язаний протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення та введення в дію Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Така система створюється з метою забезпечення суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю).

До ІАС ДНК вноситимуть відомості про:
– суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) – найменування органів державного нагляду (контролю);
– види господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю);
– перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), з посиланням на офіційні веб-сторінки 4 відповідних органів державного нагляду (контролю);
– річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);
– звіти про виконання річних та комплексного планів проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік;
– дату і номер наказу (рішення, розпорядження), місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та предмет здійснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю);
– результати здійсненого заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або відсутності порушень законодавства, посилання на відповідні вимоги законодавства у разі виявлення порушень;
– короткий зміст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснених заходів державного нагляду (контролю);
– застосовані до суб’єкта господарювання адміністративно-господарські санкції за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю);
– результати оскарження розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю) та застосовані до суб’єктів господарювання адміністративно-господарські санкції).

Доступ до відомостей ІАС ДНК (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) здійснюватиметься через мережу Інтернет та буде відкритим і безоплатним. Також планується, що вона взаємодіятиме з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

Створення ІАС ДНК вимагає суттєвих фінансових вкладень для закупівлі ліцензійного програмного забезпечення, створення специфічного програмного забезпечення, необхідного комп’ютерного обладнання.  

Наразі ДРС проводяться активні організаційні роботи, спрямовані на забезпечення виконання поставленої задачі щодо створення та впровадження ІАС ДНК у встановлений законом строк. Проте досягнення поставленої мети можливо виключно при забезпеченні належного фінансування.

За словами Директора Департаменту ліцензування та дозвільної системи ДРС Олени Лепіски, наприкінці червня минає два роки з часу набрання чинності Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222), яким було зменшено кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, суттєво спрощено порядок отримання ліцензії, та запроваджено безстроковість її дії.

10Як зазначила фахівець ДРС, з метою системного вдосконалення процедур ліцензування, а також усунення низки неузгодженостей та внутрішніх правових колізій за результатами відстеження дії норм Закону № 222, Служба ініціювала підготовку пропозицій щодо внесення змін до цього Закону. Як підсумок такої роботи Кабінетом Міністрів України прийнято:

– постанову від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 829, від 30.12.2015 № 1191);

– постанову від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі». Зокрема, Порядок передбачає, що електронні документи (заяви та документи, визначені законом та ліцензійними умовами) подаються до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування 2 (порядки функціонування яких визначаються відповідними органами ліцензування).

Крім цього, станом на початок червня до Служби надійшло на погодження 36 проектів Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності (у тому числі 2 проекти, які містять переліки робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню), а також 2 проекти Ліцензійних умов, щодо яких було змінено види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню) та 1 окремий проект переліку робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню. З них: погоджено ДРС – 24, відмовлено у погодженні – 12.

Також Олена Лепіска розповіла про діяльність Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС.

У 2017 році проведено 6 засідань Ради, розглянуто 59 скарг суб’єктів господарювання на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування (безпідставні анулювання, відмови у видачі ліцензій та переоформлення їх на безстрокові). Задоволено майже 70 % скарг суб’єктів господарювання, та як наслідок, ДРС видано розпорядження про усунення органам ліцензування порушень ліцензійного законодавства (скасування незаконних рішень). Найбільша кількість скарг суб’єктів господарювання надійшла на дії Міністерства екології та природних ресурсів України. Переважно скарги виявилися обґрунтованими: із 27 скарг – 17 скарг задоволено. Органом ліцензування неправомірно та необґрунтовано застосовувалась така підстава для анулювання ліцензії, як виявлення недостовірних даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.8

У результаті засідання члени Колегії вирішили взяти до відома заслухану інформацію, а також:

щодо реалізації законодавства щодо державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

  • Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС доручено забезпечити контроль виконання направленого до Міністерства фінансів України бюджетного запиту на 2017 та 2018 роки щодо фінансування створення та забезпечення експлуатації Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);
  • Міжвідомчій робочій групі з питань створення Інтегрованої  автоматизованої системи державного нагляду (контролю) після виділення фінансування доручено організувати роботу з розробки системи державного нагляду (контролю);

щодо реалізації законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності

  • ДРС візьме участь у супроводженні у ВРУ проектів Законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань ліцензійних та дозвільних процедур» (реєстр. № 6456) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу» (реєстр. № 4131-1);
  • ДРС продовжить роботу щодо опрацювання питань, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині наповнення його відомостями про ліцензії та документи дозвільного характеру;
  • Рекомендовано ДРС спільно з Міністерством фінансів України та бізнес-спільнотою забезпечити опрацювання проекту Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.