У ДРС відбулось обговорення перегляду та законодавчого закріплення обґрунтованих норм споживання газу

19.06.2020

919 червня у Державній регуляторній службі України відбулось обговорення перегляду та законодавчого закріплення обґрунтованих норм споживання газу.

П’ять років тому до ДРС зі скаргами на дії Міненерговугілля почали звертатись галузеві асоціації та безпосередньо оператори ринку щодо проблем на газовому ринку України. Коли керівництво країни сьогодні шукає кошти на покриття витрат, в тому числі незахищених верств населення, безвідповідальні дії керівництва Міненерговугілля, а потім Мінекоенерго, а також небажання (ДРС вимушена займатися цими питаннями протягом 5 років) виконувати багаточисельні рішення судів, які підтверджують наявність проблем, про які йтиметься нижче, можуть привести до радикальних мір з боку постачальників природного газу.  

З огляду на велику кількість скарг з боку учасників ринку природного газу та задля об’єктивного висвітлення проблематики на цьому ринку, при ДРС було створено постійну Робочу групу до якої увійшли представники Міненерговугілля (Мінекоенерго), ПАТ НАК «Нафтогаз України», Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Мінфіну, Мінсоцполітики, Антимонопольного комітету України, НКРЕКП, ПАТ «Проектний і науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і сіл України» (УкрНДІінжпроект) з питань ринку природного газу.

Об’єктивно та збалансовано опрацювавши скарги учасників ринку природного газу, Робоча група дійшла висновку, що на сьогодні існує декілька проблемних питань на ринку природного газу України, які потребують негайного вирішення, а саме:

  • необґрунтовані норми споживання газу для користувачів, у яких відсутні прилади обліку;
  • неврегульоване питання приведення газу до стандартних умов та занижені виробничо-технологічні втрати природного газу (ВТВ);
  • занижені тарифи на послуги розподілу природного газу.

Предметом обговорення цього разу стала проблема необґрунтованих норм споживання газу для споживачів, у яких відсутні прилади обліку.

«Такі норми споживання газу для споживачів, що не мають лічильників, призводять до безоплатного використання газу на 2,6 млрд гривень в рік, або 17,5 млрд гривень з 2014 по 2019 роки», – зазначив радник Голови ДРС та член Робочої групи при ДРС з питань ринку природного газу Андрій Кісенко.

Він також зазначив, що Україна – єдина країна в Європі та пострадянському просторі, яка не має 100% індивідуального обліку природного газу. А без обліку немає чіткого і прозорого розрахунку про необхідну кількість природного газу для України. «Україна купує газ з обмовкою «приблизно»,- підкреслив експерт.

Проблема штучно створена в 2014 році, коли без будь-яких досліджень та обґрунтувань, Міненерговугілля було подано, а Урядом схвалено норми споживання природного газу для споживачів у яких відсутні прилади обліку які у 2,5 рази були менші від діючих. Це свідчить про необґрунтованість встановлених Урядом норм споживання природного газу, а її застосування призводить до збитків операторів ГРМ, без джерела для їх покриття.

15«Дуже важливо вирішити нарешті проблему необґрунтованих норм споживання газу для користувачів, у яких відсутні прилади обліку. Мета змін – 100% облік споживання природного газу з боку населення та спонукання до економії ресурсу природного газу. Це буде державна інвестиція, користь від якої ми відчуємо вже через два роки. Не можна хотіти запустити ринок природнього газу, але нічого для цього не робити», – підкреслила ексголова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

В контексті відсутності обґрунтування та розрахунків при встановленні Урядом норм споживання можна відмітити, що відповідно до постанови ОАСК колегія суддів свого часу при винесенні рішення щодо скасування постанови № 237 прийняла до уваги дослідження щодо визначення розрахункової витрати природного газу для побутових споживачів, не обладнаних приладами обліку, проведені ПАТ «Проектний і науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і сіл України» (УкрНДІінжпроект), тобто суд визнав перевагу та необхідність науково-розрахункового підходу при встановленні на законодавчому рівні відповідних норм споживання природного газу. 

З огляду на проблеми газового ринку, Робочою групою було проведено декілька засідань за участі суб’єктів господарювання, Міненерговугілля, Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Антимонопольного комітету України, НКРЕКП, ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Проектний і науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і сіл України» (УкрНДІінжпроект), за результатами яких було визнано проблему з заниженням норм споживання природного газу та необхідності перегляду відповідних норм на основі науково-дослідного обґрунтування.

Перегляд відповідних норм на основі науково-дослідного обґрунтування – це не зміна тарифу. Враховуючи практику інших країн пострадянського простору, основним завданням перегляду є встановлення величини норми споживання, яка спонукає абонента встановити індивідуальний прилад обліку. По такому шляху пішов Казахстан, де норма складає 25 куб м на людину в місяць, Білорусь – 12 куб м на людину в місяць. І навіть, якщо взяти Росію, де кожна область встановлює свою норму споживання, то норми, нижчої за 11 куб м на людину в місяць там немає. В той же час, Казахстан та Росія маючи неспівставні з Україною запаси природного газу, не плутають облік споживання і запаси ресурсу. Всі перелічені країни та інші країни пострадянського простору мають 100% облік споживання природного газу.

4Отже, Робоча група дійшла висновку, що перегляд відповідних норм на основі науково-дослідного обґрунтування – це встановлення реальної величини споживання природного газу для абонентів, які не мають індивідуального приладу обліку. Але мета цього така ж, як і у сусідніх країнах – спонукати абонентів на встановлення лічильників задля 100% обліку споживання природного газу. Одночасно, завданням Робочої групи було не забути про соціально незахищених абонентів. 

За одностайною підтримкою усіх учасників відповідних робочих зустрічей, УкрНДІінжпроект здійснив актуалізацію свого дослідження щодо визначення розрахункової витрати природного газу для побутових споживачів, не обладнаних приладами обліку.

За наслідками проведеного дослідження УкрНДІінжпроект було складено Аналіз та визначення розрахункової витрати природного газу для побутових споживачів, не обладнаних приладами обліку станом на 2018 рік, який повторно актуалізовано у 2019 році.

Проблема, яка є похідною від низьких норм споживання природного газу для абонентів без лічильників, – це існування дискримінації за метрологічною ознакою «наявність лічильнику газу». Побутові споживачі природного газу із лічильниками (питома вага 75%)  платять кошти за споживачів природного газу без лічильників (питома вага 25%).

Іншою дискримінаційною похідною є проблема, пов’язана з місцем проживання. Вона полягає у тому, що всі будинки у сільський місцевості зобов’язані мати індивідуальні прилади обліку природного газу. В той же час, саме у містах 3,3 млн абонентів не мають таких приладів.

Відсутність індивідуальних приладів обліку газу та необґрунтований рівень діючих норм споживання побутових користувачів, необладнаних приладами обліку, не є мотивуючим фактором для реальної економії ресурсів, що у свою чергу призводить до збитків усіх суб’єктів господарювання задіяних в ланцюгу постачання газу (в першу чергу  НАК «Нафтогаз України») в розмірі 2,681 млрд грн в рік (383 млн куб м природного газу).

3За відсутності лічильників природного газу, неможливо ідентифікувати персоніфіковане фактичне споживання газу у 3,30 млн побутових споживачів.

Члени робочої групи також підкреслили, що фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів державного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів. Побутові споживачі фактично позбавлені будь-яких стимулів до встановлення приладового обліку, оскільки за відсутності приладового обліку, державний бюджет покриває 100 % обсягу споживання (субсидії), поряд з цим побутовий споживач, у якого забезпечено приладовий облік може розраховувати виключно на покриття державою нормативу мінімального споживання.

Це відбувається внаслідок того, що Міністерством енергетики та захисту довкілля України не розроблено необхідних змін до законодавства України, які б усували допущені порушення та встановлювали обґрунтовані нормативи споживання природного газу.

Більш того, споживачі без лічильників, при таких нормах споживання, не просто не стимульовані до встановлення лічильників газу, а і навпаки усілякими способами протидіють операторам ГРМ щодо встановлення лічильників. Виникає  парадоксальна ситуація – споживачі без лічильників мають бажання сплачувати за газ менше ніж аналогічні споживачі з лічильниками, та усілякими способами протидіють встановленню лічильників.

За інформацією суб’єктів господарювання, кричущим фактом є те, що споживачі з лічильниками, розуміючи переваги споживачів без лічильників, відмовляються від встановлення лічильників, а встановлені лічильники навмисно виводять з ладу.

За такої позиції, вимоги Закону України «Про комерційний облік природного газу» щодо 100% забезпечення лічильниками газу всіх споживачів – виконати не можливо. А перерозподіл частки обсягу споживання категоріями споживачів без лічильників, які штучно перерозподіляються у вигляді понаднормативних втрат газу на операторів ГРМ, породжує перехресне субсидіювання, що суперечить вимогам Закону України «Про ринок природного газу».

З урахуванням наявних обґрунтованих розрахунків, Робоча група пропонує розглянути питання щодо встановлення норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників на рівні, що відповідають середньостатистичному за минулі роки в залежності від сезону, шляхом внесення змін в додаток до Постанов Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 143 «Питання споживання природного газу» та  від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

          За попередніми оцінками позитивними наслідками відповідних змін в законодавстві стане:

  • ліквідація безоплатного використання газу побутовими споживачами в розмірі 2,681 млрд грн на рік;
  • стимулювання побутових споживачів до переходу на використання природного газу з використанням приборів обліку (лічильників) газу:
  • спонукання споживачів до раціонального споживання природного газу (до 300 млн куб. м на рік), через наявність можливості виміряти власне споживання;
  • ліквідація без облікового споживання до 2021 року через можливість встановлення лічильників газу за рахунок джерел: тарифу на розподіл природного газу; державних програм з підвищення енергоефективності; бюджетних асигнувань; власних коштів споживачів з подальшою компенсацією;
  • відсутність додаткового навантаження на державний бюджет.

8Крім того, Робочою групою при ДРС напрацьовані комплексні пропозиції щодо вирішення зазначеної проблеми.

За результатами обговорення та з метою недопущення порушення чи звуження законних прав та інтересів суб’єктів ринку природного газу, для уникнення негативних наслідків для Уряду (у разі оскарження в судовому порядку), члени робочої групи при ДРС звернулись до Прем’єр-міністра України з проханням терміново надати доручення центральним органам виконавчої влади підготувати відповідні зміни до постанов КМУ від 27.02.2019 № 143 «Питання споживання природного газу» та від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та винести їх на розгляд Уряду найближчим часом, а також врахувати напрацювання Робочої групи при ДРС при розробці комплексних рішень щодо розв’язання проблемних питань, штучно створених Міненерговугілля (Мінекоенерго) у сфері постачання природного газу.

Також учасники обговорення акцентували увагу на тому, що напрацьовані робочою групою пропозиції не мають жодного політичного підтексту.

Серед учасників обговорення представники: Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства соціальної політики, екс-голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, Державної регуляторної служби України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПАТ «УкрНДІінжпроект» , НАК «Нафтогаз України», Члени Експертної ради при Міністерстві енергетики України – група реформування газового ринку, Асоціації газового ринку України, Компанії «ЕГАЗ», Регіональної газової компанії, Європейської бізнес асоціації, громадських організацій та ЗМІ.