У ДРС відбулася нарада, присвячена питанню виконання постанови КМУ, якою затверджено методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок

30.05.2018

dsc_751329 травня у ДРС відбулася робоча нарада, присвячена питанню виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2019 №342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна регуляторна служба України та Офіс ефективного регулювання проводять навчання для представників всіх інспекційних органів з управління ризиками. Відтепер при визначенні критеріїв ризику, кожен інспекційний орган має спершу визначити для себе основні цілі державного контролю (життя та здоров’я людини, належна якість продукції тощо), а також основні небезпечні події та негативні наслідки, на попередження яких спрямована його діяльність (наприклад, пожежі). 

dsc_7506Варто зазначити, що до кожного критерію інспекція визначить кількісні та якісні показники (наприклад, наявність порушень, зафіксованих під час попередньої перевірки) та бали, що присвоюються підприємству під час оцінки за критерієм. Таким чином, ступінь ризику того чи іншого підприємства залежатиме не від одного, а від кількох параметрів, що дозволить більш точно оцінювати справжню ймовірність настання небзепечної події або прогнозований масштаб негативних наслідків.

Більш якісними мають стати і уніфіковані форми актів (чек-листи) – відтепер питання у переліку можуть бути розділені за специфікою, а у самому акті фіксуватиметься, чи зафіксоване порушення призвело до негативних наслідків. Водночас, при їх підготовці інспекції мають не тільки визначити загальний перелік вимог, але й класифікувати їх за об’єктами або видами діяльності, на які вони спрямовані, а також dsc_7645за імовірністю настання негативних наслідків у разі їх порушення. Це дозволить бізнесу краще орієнтуватися як у самих вимогах, так і у їх пріоритетності.

Нагадаємо, 10 травня цього року Кабінет Міністрів затвердив нові методики розробки критеріїв оцінки ризику та уніфікованих форм актів перевірки підприємств, що дозволить реально оцінити ступінь ризику суб’єктів господарювання та запровадити прозорі правила контролю бізнесу, з 12 червня ці методики почнуть діяти.

Спільна мета ДРС, Офісу ефективного регулювання та контролюючих органів – побудувати нову систему управління ризиками, яка б: – виходила з цілей державного нагляду (контролю); – орієнтувалася на зменшення ймовірності настання ключових небезпек від діяльності бізнесу та/або на зменшення масштабу їх негативних наслідків; – містила лише обґрунтовані та виважені вимоги, важливі для досягнення цілей і, водночас, зрозумілі для бізнесу.

 

Завантажити (PPT, Невідомий)