У ДРС розробили рекомендації щодо висвітлення центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики

23.10.2018
Рекомендації Державної регуляторної служби України щодо висвітлення центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах

vebsajt_funktsiyiЗ метою формування єдиного підходу до оприлюднення інформації про регуляторну діяльність регуляторними органами центрального рівня ДРС надає рекомендації щодо висвітлення документів на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади.

Для найменування Розділу, в якому оприлюднюються документи, що створюються в процесі реалізації регуляторної політики, доцільно використовувати назву «Регуляторна політика» або «Регуляторна діяльність» та розміщувати на головній сторінці сайту відповідне гіперпосилання. Також може вважатися зручним та доступним розташування Розділу як однієї з рубрик у розділі «Напрями діяльності»/«Діяльність», оскільки регуляторна політика є одним з напрямів діяльності регуляторних органів.

ДРС також рекомендує використовувати наступну структуру Розділу:

 • «Планування регуляторної діяльності»;
 • «Оприлюднення проектів регуляторних актів»;
 • «Відстеження результативності регуляторних актів»;
 • «Відомості/Інформація про здійснення регуляторної діяльності».

Рубрика «Планування регуляторної діяльності» повинна містити Плани діяльності відповідного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до таких планів. Якщо міністерство узагальнює плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується через це міністерство, узагальнені плани також розміщуються у рубриці «Планування регуляторної діяльності».

У рубриці «Оприлюднення проектів регуляторних актів» слід розміщувати повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, розроблених відповідним центральним органом виконавчої влади, повні тексти таких проектів, а також аналізи регуляторного впливу до цих проектів. Одночасно ДРС рекомендує розміщувати повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на стартовій сторінці сайту.

Базові, повторні та періодичні звіти про відстеження регуляторних актів, прийнятих або розроблених відповідним центральним органом виконавчої влади, розміщуються у рубриці «Відстеження результативності регуляторних актів». В цій же рубриці доцільно розміщувати також плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів та узагальнені переліки діючих нормативно-правових актів.

У рубриці «Відомості/Інформація про здійснення регуляторної діяльності» повинні розміщуватись звіти про здійснення міністерствами і відомствами регуляторної діяльності у відповідних роках, нормативно-правова база щодо державної регуляторної політики, а також інша актуальна інформація.

З ме94ae6d3810d6b4d1b169793b928c343e_xlтою найбільш повного висвітлення регуляторної діяльності регуляторних органів центрального рівня на їх офіційних веб-сайтах, а також забезпечення доступності цієї інформації, ДРС рекомендує центральним органам виконавчої влади врахувати зазначені вище рекомендації під час оприлюднення документів, передбачених вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» одним з основних принципів державної регуляторної політики є принцип прозорості та врахування громадської думки, який передбачає:

 • відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності;
 • обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій громадськості;
 • обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
 • інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На виконання цього принципу весь масив документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, підлягає обов’язковому оприлюдненню, у тому числі, шляхом розміщення  на  офіційному веб-сайті відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет або у друкованих засобах масової інформації.

Зокрема, Закон вимагає від регуляторних органів оприлюднення усього масиву інформації та документів, які готуються в процесі регуляторної діяльності, а саме:

 • планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 • повідомлень про оприлюднення проектів регуляторного акта;
 • проектів регуляторних актів;
 • аналізів регуляторного впливу до них;
 • звітів про відстеження результативності регуляторних актів;
 • інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Зазначені документи підлягають оприлюдненню на офіційних сайтах регуляторних органів також і відповідно до пункту 8 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 04.01.2002 року № 3.

Крім того, з метою реалізації вимог статті 5 Закону, зокрема, забезпечення систематизації регуляторних актів, а також підвищення ефективності здійснення регуляторними органами заходів з відстеження результативності, ДРС рекомендує регуляторним органам оприлюднювати на офіційних веб-сайтах:

 • переліки (бази даних) регуляторних актів, прийнятих відповідним органом або розробником яких виступав такий орган;
 • плани-графіки з відстеження результативності дії регуляторних актів з подальшою їх поквартальною актуалізацією (доповнення в разі прийняття нових регуляторних актів).

Нагадаємо, раніше ДРС проведено моніторинг висвітлення 43-ма центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах.