У ДРС провели моніторинг висвітлення центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах

09.10.2018

siteУ ДРС провели моніторинг висвітлення 43-ма центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах, в ході якого проаналізовано:

 • наявність на веб-сайті розділу «Регуляторна політика» або «Регуляторна діяльність»;
 • доступність та зручність розташування Розділу та легкість знаходження потрібної інформації;
 • структурованість Розділу та наявність у ньому рубрик з інформацією, передбаченою вимогами Закону.

За результатами моніторингу встановлено наступне.

Інформація щодо реалізації регуляторними органами, в тому числі центральними органами виконавчої влади, регуляторної політики оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу у розділі «Регуляторна політика» або «Регуляторна діяльність».

Такий Розділ наявний на 98-ми проаналізованих офіційних веб-сайтах відсотків міністерств та відомств. Виключення становить лише Держекоінспекція.

На сайті Держекоінспекції окрема інформація щодо здійснення нею регуляторної діяльності, а саме: плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів з аналізами регуляторного впливу, розміщуються в розділі «Законотворчість».

Слід підкреслити, що на веб-сайтах різних міністерств та відомств найменування Розділу, його місцезнаходження, структура та наповнення значно відрізняються, що ускладнює пошук потрібної інформації зацікавленими особами, в тому числі суб’єктами господарювання та представниками громадськості.

itprvПри цьому, на сайтах лише 30-ти (69 відсотків) центрального органу виконавчої влади Розділ розміщено на стартовій сторінці або у розділі «Напрямки діяльності»/«Діяльність», що робить його доступним та легким у знаходженні будь-якою зацікавленою особою.

На сайтах 13-ти міністерств та відомств, а саме МВС, Міненерговугілля, Мінмолодьспорт, Міноборони, МОЗ, Мінсоцполітики, АМКУ, Держгеокадастру, Держлікслужби, Держфінмоніторингу, ФДМУ, ПФУ та Держатомрегулювання розташування Розділу є незручним, що ускладнює пошук інформації про здійснення цими органами регуляторної діяльності.

Наприклад, на сайті МОЗ рубрика «Регуляторна політика» знаходиться у розділі «Фахівцям» та підрозділі «Ліцензування», що робить розміщену там інформацію майже недоступною для знаходження.

Інший яскравий приклад – наявність на сайті ДСНС одразу двох розділів «Регуляторна діяльність», один з яких розміщено у розділі «Діяльність». Розташування другого Розділу є незручним для пошуку. Так, цей розділ розміщено як рубрику у підрозділі «Консультації з громадськістю» розділу «Громадянам». При цьому інформація, що розміщується у обох Розділах, не дублюється, що робить окремі документи про здійснення ДСНС регуляторної діяльності важкодоступними для пошуку.

Розділ «Регуляторна політика»/«Регуляторна діяльність» на сайтах більшості міністерств та відомств має чітку структуру за видами розміщуваних документів. Лише 10 регуляторних органів центрального рівня не структурують інформацію, яку розміщують у Розділі. Серед них МВС, Мінприроди, МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, Держпродспоживслужба, Держгеокадастр, Державіаслужба, Держенергоефективності та Держпраці.

Рубрика «Планування регуляторної діяльності», в якій розміщуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них, відсутня на сайтах 12 центральних органів виконавчої влади, зокрема, МВС, Мінприроди, Мінекономрозвитку, МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінфіну, Держпродспоживслужби, Держгеокадастру, Державіаслужби,  Держпраці та Держфінмоніторингу.

Водночас, плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік майже всіх зазначених міністерств розміщено в інших розділах на офіційних сайтах цих органів, а проекти регуляторних актів, розробниками яких є вказані вище органи включені до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міністерств, що спрямовують їх діяльність.

Наприклад, на сайті Мінекономрозвитку План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік розміщено у рубриці «Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розділу «Регуляторна діяльність», а на сайті Мінсоцполітики – у розділі «Нормативно-правові акти».

Лише у МОЗ План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік взагалі не затверджено. Відсутні також відповідні плани у рубриках «Планування регуляторної діяльності» на веб-сайтах Держлікслужби та ДКАУ.

articleimage_121814Рубрика «Оприлюднення проектів регуляторних актів» (назва може відрізнятись) наявна на веб-сайтах 84 відсотків центральних органів виконавчої влади. Лише на сайтах МВС, Мінприроди, МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, Держпродспоживслужби та Держгеокадастру зазначена рубрика відсутня, а проекти регуляторних актів оприлюднюються безпосередньо у розділі «Регуляторна політика».

В окремих випадках проекти регуляторних актів можуть оприлюднюватись і у інших рубриках. Наприклад, на сайті МОН інформація про регуляторну діяльність Міністерства не структурована. У розділі «Регуляторна політика» оприлюднюються єдиними блоком оприлюднюються як діючі регуляторні акти, так і їх проекти, звіти про відстеження регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу. При цьому окремі проекти регуляторних актів оприлюднюються не у цьому розділі, а у рубриці «Повідомлення» розділу «Прес-центр».

Рубрика «Відстеження результативності» відсутня на офіційних веб-сайтах 9-ти міністерств та відомств, а саме: МВС, Мінприроди, МОН, Держпродспоживслужби, Держрибагентства, Держекоінспекції, Державіаслужби, Держенергоефективності та Держпраці. При цьому, на сайтах 6-ти з них (Мінприроди, Держпродспоживслужби, Держекоінспекції, Державіаслужби, Держенергоефективності та Держпраці) відсутні навіть оприлюднені звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Однак, як встановлено за результатами моніторингу, найгірша ситуація спостерігається щодо виконання центральними органами виконавчої влади вимог статті 14 Закону, а саме оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності. Так, рубрика «Відомості/Інформація про здійснення регуляторної діяльності» наявна на офіційних сайтах лише 11 міністерств та відомств, що складає 27 відсотків від усіх проаналізованих сайтів.

Так, оприлюднюється інформація про здійснення регуляторної діяльності у відповідному році лише на офіційних сайтах Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінрегіону, Мін’юсту, АМКУ, ДАБІ, Держлісагентства, Держархбудінспекції, ДФС, Держкомтелерадіо, ФДМУ та Адміністрація Держприкордонслужби.

Підсумовуючи результати моніторингу, найбільш повним є наповнення розділу «Регуляторна політика»/«Регуляторна діяльність» на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури, Мінрегіону, Держлісагентства, ДАБІ, Держаудитслужби та Адміністрації Держприкордонслужби.

Водночас, структура Розділу на сайтах окремих центральних органів виконавчої влади містить інші рубрики, в яких розміщуються документи, передбачені вимогами Закону. Наприклад, деякі міністерства і відомства оприлюднюють проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них у окремих розділах з відповідною назвою. Деякі регуляторні органи центрального рівня розміщують також плани-графіки відстежень результативності регуляторних актів в окремому розділі.

veb-sayti-ce-veb-sayti-opis-storya-stvorennya-pristry_2Нагадаємо, відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» одним з основних принципів державної регуляторної політики є принцип прозорості та врахування громадської думки, який передбачає:

 • відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності;
 • обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій громадськості;
 • обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
 • інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На виконання цього принципу весь масив документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, підлягає обов’язковому оприлюдненню, у тому числі, шляхом розміщення  на  офіційній веб-сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет або у друкованих засобах масової інформації.

Зокрема, Закон вимагає від регуляторних органів оприлюднення усього масиву інформації та документів, які готуються в процесі регуляторної діяльності, а саме:

 • планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 • повідомлень про оприлюднення проектів регуляторного акта;
 • проектів регуляторних актів;
 • аналізів регуляторного впливу до них;
 • звітів про відстеження результативності регуляторних актів;
 • інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Зазначені документи підлягають оприлюдненню на офіційних сайтах регуляторних органів також і відповідно до пункту 8 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 04.01.2002 року № 3.

Крім того, з метою реалізації вимог статті 5 Закону, зокрема, забезпечення систематизації регуляторних актів, а також підвищення ефективності здійснення регуляторними органами заходів з відстеження результативності, ДРС рекомендує регуляторним органам оприлюднювати на офіційних веб-сайтах:

 • переліки (бази даних) регуляторних актів, прийнятих відповідним органом або розробником яких виступав такий орган;
 • плани-графіки з відстеження результативності дії регуляторних актів з подальшою їх поквартальною актуалізацією (доповнення в разі прийняття нових регуляторних актів).

У ДРС планують оприлюднити детальні рекомендації щодо висвітлення центральними органами виконавчої влади інформації про реалізацію ними регуляторної політики на офіційних веб-сайтах.