У ДРС проаналізували стан дотримання органами місцевого самоврядування вимог законодавства про державну регуляторну політику

24.07.2019

ukraiНагадаємо, органи місцевого самоврядування зобов’язані подати до ДРС проекти регуляторних актів для отримання пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики, а також заслухати ці пропозиції разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування при представленні на пленарному засіданні сесії ради проектів регуляторних актів.

Державна регуляторна служба України проаналізувала стан дотримання органами місцевого самоврядування вимог законодавства про державну регуляторну політику.

За даними офіційних джерел на момент проведення аналізу в Україні налічується 9125 регуляторних органів, які мають повноваження приймати регуляторні акти, з яких:
24 обласні ради; 514 районних рад; 359 міських рад; 7692 сільських рад; 560 селищних рад.

ThinkstockPhotos-499395822Кількість органів місцевого самоврядування, які подали до ДРС протягом перших п’яти місяців 2019 року проекти регуляторних актів для отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики, із загальної  їх кількості склала 5%.  

Протягом січня – травня 2019 року, до ДРС надійшли проекти регуляторних актів від 5-ти обласних рад (21% від загальної кількості), з 514-х районних рад – лише 17 (майже 3%).

Незважаючи на невеликі відсотки активності рад в загальній кількості органів, необхідно все ж відзначити деяке підвищення рівня дотримання вимог статті 34 Закону районними радами в порівнянні з першою половиною 2018 року.

Так, кількісний показник проектів регуляторних актів райрад, що надійшли до ДРС у порівнянні з результатами І півріччя 2018 року зріс майже на 30%.

Крім того, якщо протягом І півріччя 2018 року до ДРС не надійшло жодного проекту регуляторного акту райрад Волинської та Запорізької областей,  то лише протягом січня – травня 2019 року – вже по 2 проекти.

Продовжує підвищуватися рівень регуляторної активності міських рад. Зокрема, за п’ять місяців 2019 року  до ДРС надійшли проекти 144-х міських рад, які подавали до ДРС проекти регуляторних актів для підготовки пропозицій щодо їх удосконалення. Тоді як у І півріччі 2018 року  – 140 міських рад. При скороченні загальної кількості міських рад на 8%,  їх активність зросла більш як на 4%.

Найактивнішими протягом січня  – травня 2019 року  були такі міські ради:

 • Вінницька – 84,6%  (11 з 13);
 • Чернігівська – 80%   (4 з 5);
 • Чернівецька – 75%   (9 з 14);
 • Житомирська – майже 66%  (6 з 9);
 • Запорізька –  майже 64%  (7 з 11);
 • Закарпатська, Одеська, Хмельницька – майже по 62%.

Регуляторна активність сільських рад зменшилась майже на 8%. Але підвищився рівень дотримання вимог Закону при прийнятті регуляторних актів селищними радами, у порівнянні з 2018 роком – на 2%. Так, протягом січня – травня 2019 року до ДРС надійшло проектів регуляторних актів від 75 селищної ради, тоді як за І півріччя 2018 року загальний їх показник становив 71. З них, найбільше зростання продемонстрували такі області:

 • Вінницька – з 1 до 8;
 • Донецька – з 3 до 6;
 • Луганська –з 6 до 8;
 • Миколаївська – з 1 до 4;
 • Чернігівська – з 4 до 6.

Протягом перших п’яти місяців 2019 року до ДРС надійшло 968 проектів регуляторних актів, розробниками яких є органи місцевого самоврядування.

За цей період було залишено без розгляду 196 проектів, як такі, що підготовлені з порушенням вимог регуляторного законодавства (в комплекті документів не було надано експертного висновку та/або АРВ). З них 78% (154 проектів регуляторних актів) не повернулись до ДРС для надання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

ДРС опрацьовано 587 проектів регуляторних актів, за результатами аналізу яких:

 • до 262 проектів, а це – майже 45%, було надано пропозиції з обґрунтованими зауваженнями та висновками щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;
 • до 115 проектів, майже 20%, регуляторних актів були відсутні пропозиції щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;
 • 56 проектів, майже 10%, були розроблені за відсутності встановлених діючим законодавством України повноважень для їх прийняття. Більшість з цих проектів стосувалися питань земельних відносин (16 проектів).

Порівнюючи ці дані із періодом минулого року, коли питома вага проектів до яких були надані пропозиції склала 90%, а кількість проектів до яких були відсутні пропозиції  – майже 3%, можливо зробити висновок про значне покращення якості підготовки регуляторних актів органами місцевого самоврядування.

Рівень підготовки проектів регуляторних актів суттєво збільшився у таких областях:

 • Донецька – з 10 до 38%;
 • Дніпропетровська – з 4 до 20%;
 • Сумська – з майже 2 до 18%;
 • Івано-Франківська – з 10 до майже 17%;
 • Хмельницька – з майже 8 до 17%;
 • Луганська – з 7 до 11%

Із загальної кількості опрацьованих ДРС проектів регуляторних актів у звітному періоді, органами місцевого самоврядування пропонувалося врегулювання питань:

 • встановлення місцевих податків і зборів – надійшло 685 проектів регуляторних актів – майже 71%;
 • оренди майна комунальної власності 51 проект – майже 5%;
 • у сфері реклами, розвитку інфраструктури та благоустрою – 84 проекти – майже 7%.

Значно підвищилася якість підготовки проектів регуляторних актів з питань місцевих податків та зборів. Так, із всіх проектів, до яких були відсутні пропозиції та зауваження, більше ніж 60% складають проекти регуляторних актів з питань встановлення місцевих податків та зборів. 

З 968 проаналізованих протягом перших п’яти місяців 2019 року проектів регуляторних актів практично всі проекти потребували проведення М-Тесту (обов’язково проводиться у разі, якщо частка мікро- та малих бізнесів перевищує 10 відсотків у полі регулювання, яке розглядається).

В рамках підготовки АРВ, М-Тест було застосовано лише до 743 проектів. Тобто, рівень дотримання вимог Методики в частині застосування органами місцевого самоврядування  М-Тесту склав 77%, тоді як у І півріччі 2018 року лише 62% від кількості проектів, які потребували його проведення .

В той же час, рівень дотримання вимог Методики в частині застосування М-Тесту органами місцевого самоврядування у кожному регіоні є різним.

Так, органами місцевого самоврядування Рівненської області та  Київською міською радою здійснено  М-Тест до 100 відсотків проектів регуляторних актів, одночасно як у Тернопільській області – всього 33%, а Закарпатською та Чернігівською – трохи більше 50%.

Поряд з цим, у порівнянні з 2018 роком показники дотримання органами місцевого самоврядування вимог Методики в частині проведення М-Тесту збільшилися у всіх регіонах.

З метою покращення прозорості регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості роботи регуляторних органів, розроблено форму моніторингової картки «Інформація про стан дотримання органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зазначену інформацію планується оновлювати  кожні півроку в розрізі областей України, що дозволить отримувати актуальні дані про регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування та аналізувати стан дотримання органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Ми продовжуємо інформувати наших читачів про тенденції та особливості реалізації регуляторної політики. Нагадаємо, у першому півріччі 2019 року зберіглись позитивні тенденції до поліпшення рівня дотримання органами виконавчої влади окремих аспектів принципу передбачуваності регуляторної діяльності, до звуження кола регуляторних органів центрального рівня, плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів яких протягом року зазнали суттєвого коригування, а також   до поліпшення рівня дотримання органами виконавчої влади окремих аспектів принципу передбачуваності регуляторної діяльності та інші. 

У наступному матеріалі читайте про дотримання центральними та місцевими органами виконавчої влади Методики проведення аналізу впливу розроблених проектів регуляторних актів.