У ДРС проаналізували резонансну та важливу для суспільства тему екології та захисту тварин у розрізі державного нагляду та контролю

11.09.2018

Станом на кінець серпня 2018 до ДРС надійшло 583 звернення від Державної екологічної інспекції України щодо погодження позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення громадянина про порушення його прав суб’єктами господарювання. За результатами їх розгляду ДРС було прийнято такі рішення:

Загальна кількість звернень

Кількість погоджень

Кількість відмов у погодженні

Кількість матеріалів, залишених без розгляду

583

364

(63%)

161

(27%)

57

(10%)

1Статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Таким чином, звернення органу державного нагляду (контролю) повинно доводити доцільність проведення цим органом позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

Нагадаємо, Порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав затверджено спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 20.01.2017 №56/5.

Пунктом четвертим розділу ІІ цього Порядку встановлено що підставами для вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) є:

  • відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про суб’єкта господарювання щодо діяльності якого здійснюється захід;
  • відсутність інформації у зверненні органу державного нагляду (контролю) про:
  • найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
  • місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
  • питання, необхідність перевірки якого стала підставою для здійснення позапланового заходу;
  • відсутність посилань на нормативно-правові акти, норми яких порушено.

Крім того, у Порядку зазначено, що для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня надходження такого звернення подає ДРС копію відповідного звернення та лист з обґрунтуванням необхідності проведення такого заходу.

З 161 відмови щодо погодження проведення заходу державного нагляду (контролю) 139 відмов пов’язані з тим, що надіслані Держекоінспекцією матеріали не містили жодних підстав для їх проведення, а заяви громадян, якими «обґрунтовувалась» необхідність проведення таких заходів, містили лише питання щодо надання певної інформації або роз’яснень застосування норм законодавства.

З числа 57 матеріалів, залишених без розгляду, у 24 випадках до звернень Держекоінспекції не було додано звернень громадян взагалі, ще у 4 випадках підставами для проведення перевірок Держекоінспекція пропонувала визнати депутатські звернення, правовий статус яких докорінно відмінний від правового статусу звернень громадян.

Непоодинокими були випадки, коли на підставі одного й того ж звернення громадянина до ДРС від Держекоінспекції надходило кілька звернень, або ж звернення направлялись до ДРС на підставі звернень громадян, по яких ДРС уже були прийняті рішення.

 

Причини відмов у погодженні проведення заходів нагляду (контролю)

за зверненнями Держекоінспекції 2018 року

 

 

Причини відмов

Кількість

%

1.

Відсутність у ЄДРПОУ відомостей про суб’єкта господарювання щодо діяльності якого здійснюється захід

3

1,9%

2.

Відсутність інформації у зверненні органу державного нагляду (контролю) про найменування суб’єкта господарювання-юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця щодо діяльності яких здійснюється захід

9

5,9%

3.

Відсутність інформації у зверненні органу державного нагляду (контролю) про місцезнаходження суб’єкта господарювання-юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця щодо діяльності яких здійснюється захід

2

1,2

4.

Відсутність інформації у зверненні органу державного нагляду (контролю) про питання, необхідність перевірки якого стала підставою для здійснення позапланового заходу

141

87,3%

5.

Відсутність посилань на нормативно-правові акти, норми яких порушено

6

3,7%

При зверненні до ДРС за погодженням заходів державного нагляду (контролю) у зоні проведення антитерористичної операції Держекоінспекцією у 6 випадках ігнорувалися вимоги статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», згідно з якими органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

У зв’язку з вкрай низьким рівнем підготовки звернень органів Держекоінспекції та з метою виправлення ситуації на засідання Ради державного нагляду (контролю) 06.04.2018 року було запрошено представників Держекоінспекції. Начальнику відділу правового забезпечення Держекоінспекції Бабій А.А. та заступнику начальника управління організаційно-аналітичної діяльності Держекоінспекції Лисенко-Сілаєвій Н.А. було надано роз’яснення та методичну допомогу щодо підготовки звернень для погодження позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення громадянина про порушення його прав суб’єктами господарювання.

Після проведеної роз’яснювальної роботи якість матеріалів Держекоінспекції щодо погодження заходів державного нагляду (контролю) дещо покращилась, проте, незважаючи на наявні законодавчі вимоги, і досі матеріали, які ДРС отримує від Держекоінспекції, не містять обґрунтувань необхідності проведення заходів державного нагляду (контролю).

Також надаємо інформацію щодо розгляду ДРС протягом серпня 2018 року звернень Держекоінспекції щодо погодження заходів державного нагляду (контролю) за заявами громадян щодо незаконних вирубок лісів та жорсткого поводження з тваринами або порушення правил їх утримання:

 

 

Загальна кількість звернень

Кількість погоджень

Кількість відмов у погодженні

Кількість матеріалів, залишених без розгляду

Незаконні вирубки лісів

26

18

(70%)

4

(15%)

4

(15%)

Жорстоке поводження з тваринами або порушення правил їх утримання

10

7

(70%)

3

(30%)

Разом

36

25

(70%)

7

(19%)

4

(11%)