У ДРС проаналізували проект «Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»

01.02.2017

9Під час чергового засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України, яке відбулося 31 січня під головуванням Сергія Доротича, поряд з іншим, йшлося про проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року».

Учасники засідання висловили свої думки щодо інформації, наведеної у документі, який розміщений для обговорення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

«Ознайомлення з текстом проекту Стратегії призвело до схвилювання. За своєю суттю він не є Стратегією, за своїм змістом він є глибоко ворожим до суб’єктів малого підприємництва, зокрема, до такого багаточисельного прошарку, як фізичні особи-підприємці. Текст Стратегії по багатьом напрямкам ґрунтується на абсолютно непідтверджених тезах, зокрема, щодо наявності в Україні «податкової системи із низькими податками та спрощеною звітністю», що вкрай здивувало як підприємців, які працюють з цією системою, так і експертів. Жоден з них ніколи не стверджував, що в Україні низькі податки та спрощена звітність. Крім того, викликала занепокоєння недооцінка ролі фізичних осіб-підприємців у реалізації завдань державної політики у сфері зайнятості населення», – зазначила Голова ДРС Ксенія Ляпіна.

За словами експерта, старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України Дмитра Ляпіна, документ потребує кардинальної переробки із залученням широкого кола експертів, а також українських бізнес-асоціацій та об’єднань малого бізнесу. Він запропонував усім учасникам обговорення звернутись до Мінекономрозвитку, щоб було прийняте рішення про написання справжньої Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, яка б відповідала українським реаліям.4

Він вказав на ряд помилок у запропонованому проекті Стратегії: невідповідність структури документу базовим засадам стратегічного планування, логічні, орфографічні та стилістичні помилки.

«Необхідно відмітити ще одну помилку, якої розробники проекту Стратегії також припустилися в розділі «Сильні сторони» «SWOT-аналіз МСП в Україні». Розробники проекту Стратегії МСБ 2020 вказують, що до сильних сторін МСП відноситься: «Податкова система із низькими податками та спрощеною звітністю», – зазначив Дмитро Ляпін.

За словами експерта, перша частина цієї помилки полягає у констатації розробниками, що в Україні «низькі податки». Висновок щодо «низьких податків» не є апріорі однозначним. Розробники проекту Стратегії не надають достовірних джерел або досліджень, які б однозначно довели, що в Україні «низькі податки». Також слід згадати тривалі і незавершені в професійному середовищі дискусії не лише про розмір податкових ставок в Україні та їх вплив на стан малого бізнесу та про порядок сплати податків (податкове адміністрування), але й дискусії щодо загальної структури податкової системи в Україні та набору податків, з яких, у тому числі, вона складається. Тому безапеляційне застосування достатньо проблемного елемента («низькі податки») в блоці «сильні сторони» SWOT-аналізу – є помилкою (водночас цю помилку можна розглядати як ознаку невідповідності розробників кваліфікаційним вимогам або як ознаку службової недбалості).

Друга складова цієї помилки полягає у тому, що розробники проекту Стратегії МСБ 2020 у якості «сильної сторони» малого підприємництва визначили «спрощену звітність». Проте таке формулювання у тексті проекту Стратегії не дозволяє зрозуміти, про яку звітність і яке саме спрощення йде мова. Під час обговорення йшлося також і про інші багаточисельні логічні і структурні помилки Стратегії, системні вади і випадки нехтування нормами українського законодавства.

Учасники обговорення неодноразово наголошували, що вже означені недоліки та недоречності не повинні увійти у наступну редакцію проекту Стратегії.

За результатами обговорення проекту «Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» члени Громадської ради при ДРС прийняли рішення звернутись до Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку з невідповідністю проекту базовим вимогам щодо структури стратегії, а також щодо самої суті проекту, яка не відповідає завданню покращання бізнес клімату та розвитку національного малого бізнесу та з пропозицією кардинальної переробки документу із залученням широкого кола експертів, а також українських бізнес-асоціацій та представників малого бізнесу.