У ДРС проаналізували проект постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві» та дійшли висновку, що він містить обтяжливе для бізнесу регулювання

09.04.2019

У п’ятницю, 12 квітня об 11.00 у ДРС відбудеться публічне обговорення цього проекту постанови КМУ. Пропозиції можна надіслати на електронну адресу: s.koshanskiy@gmail.com.

З питань участі у обговоренні: 254-58-25.

Попередня позиція ДРС щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві»

a522a6005d1cb428ea34ef1769cd7452_LПроект постанови, як зазначено у документах, доданих до проекту постанови, розроблено з власної ініціативи Мінрегіонбуду з метою дерегуляції процедури включення до переліку базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві.

На думку експертів ДРС діюча редакція проекту постанови, а також запропоновані зміни до неї не відповідають ЗУ «Про будівельні норми».

Адже відповідно до статті 10 ЗУ «Про будівельні норми» виконавцями  робіт  з нормування  у  будівництві є базові організації  з   науково-технічної   діяльності   у   будівництві.

Положення  про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві  затверджує Кабінет Міністрів України.

Перелік базових організацій  встановлює  центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері будівництва, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення.

Тобто виходячи зі змісту Закону, жодних дозвільних або додаткових процедур для включення до Переліку не передбачено.

На практиці ж для отримання статусу базової організацій та включення до відповідного Переліку, необхідно було відповідати двом основним умовам:

  • бути атестованою відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727);
  • мати науково-технічний і кадровий потенціал, дослідну базу, що підтверджено документами.

Цей механізм на сьогодні не діє, оскільки постанова КМУ № 469 втратила чинність на підставі постанови КМУ від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ».

Отже процедура отримання статусу базової організації є штучним подвійним регулюванням по відношенню до атестації, якою окрім іншого, відповідно до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», вже  передбачені вимоги, зокрема до:

– забезпечення науковими і науково-технічними кадрами;

– стану матеріально-технічної бази;

– якості наукової і науково-технічної діяльності.

Незважаючи на викладене, проектом змін до постанови розробник хоче ввести аналогічну за предметом свого регулювання процедуру включення до Переліку, яка має ознаки дозвільної процедури, не передбаченої жодним законодавчим актом та регулює можливість здійснення господарської діяльності науковими організаціями на ринку у галузі будівництва.

Єдиною процедурною відмінністю є заміщення колегіального розгляду питання надання статусу базової організації на питання включення до Переліку базових організацій, яка за своєю суттю зберігає ознаки процедури дозвільного характеру.