У 2019 році відбулось зниження загального рівня відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики

18.02.2020

Продовжуємо знайомити наших читачів з показниками та тенденціями реалізації регуляторної політики в 2019 році. Раніше ми вже оприлюднювали аналіз кількості нових регулювань на всеукраїнському рівні. Вона не змінилась у порівнянні з минулим роком. Також розповідали про стан дотримання органами виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності та ділилися інформацією про рівень системності підходу до планування регуляторної діяльності місцевими органами виконавчої влади.

Нагадаємо, 20 лютого відбудеться публічний звіт Державної регуляторної служби України.

902b9d9-759Кількість прийнятих ДРС рішень про відмову в погодженні проектів регуляторних актів, які не відповідали принципам державної регуляторної  політики зросла з 19% у 2018 році до 26,7% у 2019 році. Зниження рівня відповідності певною мірою пов’язане з перехідним періодом у зв’язку зі зміною складу Уряду, реорганізацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зміною фахового складу цих органів. Такі зміни призвели до зниження рівня обізнаності фахівців реорганізованих та новостворених органів влади, на яких покладено повноваження щодо здійснення державної регуляторної політики, стосовно необхідності дотримання вимог та принципів державної регуляторної політики та можливості отримання методологічної допомоги при підготовці проектів регуляторних актів. Про це свідчить і той факт, що в 2019 році, за умови збереження минулорічних обсягів розробки проектів регуляторних актів центральними органами виконавчої влади суттєво скорочено обсяги проведення «адресних» консультацій  при підготовці проектів регуляторних актів. Зокрема, у 2019 році обсяги розробки проектів регуляторних актів скоротились лише на 4%, порівнюючи з 2018 роком,  в той же час  обсяги затребуваності в проведенні «адресних» консультацій скоротились на 18%. Таке скорочення призвело до зниження рівня якісних показників здійснення АРВ,  як на рівні  центральних органів виконавчої влади, так і на рівні органів  виконавчої влади в цілому  по Україні. 

У 2019 році в цілому по Україні: на 5% знизилась питома вага АРВ, що містили економічні розрахунки витрат, яких зазнають суб’єкти господарювання внаслідок дії регулювань (з 83% у 2018 році до 78% у 2019). На рівні центральних органів виконавчої влади відповідне зниження склало 8%; на 4% знизилась  питома вага АРВ, що містили оцінку бюджетних витрат на впровадження запропонованих регулювань у дію, що в умовах економічної кризи також має ключове значення (з 85% у 2018 році до 81% у 2019). На рівні центральних органів виконавчої влади відповідне зниження склало 6%; на 2% знизилась питома вага АРВ, щодо яких розробниками проведено М-тест, з тих що потребували вимірювання впливу на суб’єктів малого підприємництва (з 87% у 2018 році до 85% у 2019 році). На рівні центральних органів виконавчої влади відповідне зниження склало 6%.

Зниження рівня якості проведення АРВ ускладнює пошук оптимального механізму розв’язання проблеми, внаслідок чого у 2019 році суттєво знизився загальний рівень відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної  регуляторної політики.

Нагадаємо, 20 лютого відбудеться публічний звіт Державної регуляторної служби України.

В анонсі розміщений повний варіант Звіту.

#ЗвітДРС2019