У 2018 році суттєво покращився загальний рівень відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики

21.03.2019
Ми продовжуємо знайомити наших читачів з основними результатами роботи ДРС у 2018 році. Пропонуємо знайомитись із деталями повного звіту ДРС за 2018 рік.

slajd3Кількість прийнятих ДРС рішень про відмову в погодженні проектів регуляторних актів, які не відповідали принципам державної регуляторної політики знизилась з 32% у 2017 році до 19% у 2018 році.

За позицією ДРС, така тенденція зумовлена збереженням у 2018 році практики надання ДРС «адресних» консультацій представникам центральних органів виконавчої влади на етапі розробки проектів регуляторних актів. Так, протягом 2018 року спеціалістами ДРС проведено 270 консультацій для розробників проектів регуляторних актів, тобто половина проектів регуляторних актів центральних органів виконавчої влади (270 проектів з 553 проектів регуляторних актів, що були подані протягом року на погодження до ДРС) були розроблені за принципом – спочатку аналіз існуючої проблеми і лише потім пошук оптимального механізму її розв’язання.

Загалом, відповідна зміна підходу розробників до розробки проектів регуляторних актів та підготовки АРВ безумовно сприяла покращенню загального рівня відповідності АРВ вимогам Методики.

Відтак, у 2018 році:

  • до 41% зросла питома вага АРВ, які на момент подання їх до ДРС відповідали вимогам Методики (проти 35% у 2017 році);
  • до 83% зросла питома вага АРВ, що містили економічні розрахунки витрат, яких зазнають суб’єкти господарювання внаслідок дії регулювань (проти 76% у 2017 році);
  • до майже 85% зросла питома вага АРВ, що містили оцінку бюджетних витрат на впровадження запропонованих регулювань у дію, що в умовах економічної кризи також має ключове значення (проти 74% у 2017 році);
  • до майже 87% зросла питома вага АРВ, щодо яких розробниками проведено М-тест, з тих що потребували вимірювання впливу на суб’єктів малого підприємництва (проти 67% у 2017 році).

#Звіт_ДРС_2018 

 

slajd3