У 2018 році ДРС постійно працювала над недопущенням додаткових для бізнесу дозвільних процедур

19.02.2019

Продовжуємо знайомити з аналітичним звітом ДРС за 2018 рік, 20 лютого відбудеться його публічна презентація. 

#Звіт_ДРС_2018 

Close-up of female and male hands pointing at business document while discussing it

У 2018 році в рамках роботи ДРС щодо реалізації  положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» значним викликом була підготовка пропозицій до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, проектів рішень органів місцевого самоврядування, спрямованих на удосконалення дозвільно-погоджувальних процедур,  прийняття нормативно-правових актів, рішень органами місцевого самоврядування, якими запроваджуються нові документи дозвільного характеру, не передбачені Законами, та узагальнення практики застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

На постійній основі ДРС здійснювала експертизу проектів регуляторних актів (розглянуто більше 320 проектів, серед них, проектів рішень органів місцевого самоврядування – 262, проектів законодавчих та нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади – 60), пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, які находили на погодження до ДРС.

За результатами експертизи проектів регуляторних актів на відповідність вимогам Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» до 76% проектів нормативно-правових актів містили норми, якими запроваджувалося надмірне державне регулювання, ускладнювалися або запроваджувалися нові дозвільні процедури.

У 2018 році значно збільшилась кількість проектів рішень органів місцевого самоврядування (майже на 30% в порівнянні з 2017 роком), пов’язаних з регулюванням питань розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм, об’єктів торгівлі, рекламних засобів, вивісок, благоустрою територій, правил торгівлі на ринках, які надходили до ДРС для надання пропозицій.

Проекти рішень органів місцевого самоврядування в більшості випадків розробляються з недотриманням основних вимог до дозвільної системи, визначених Законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги». Зокрема, не відповідають нормам щодо встановлення на рівні законів необхідності одержання документів дозвільного характеру та їх видів; дозвільного органу, уповноваженого видавати документ дозвільного характеру; платності або безоплатності видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру; строку видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі; вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру; строку дії документа дозвільного характеру або необмеженості строку дії такого документа; переліку та вимог до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Проекти таких рішень передбачали документи дозвільного характеру: погодження на розміщення тимчасових споруд, об’єктів торгівлі, вивісок, розміщення літніх майданчиків, об’єктів благоустрою тощо, не передбачені Законами, як того вимагає Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

ДРС постійно готує пропозиції про недопущення включення до розроблених проектів регуляторних актів документів дозвільного konsaltyngхарактеру та дозвільних процедур, не передбачених спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідних сферах, та Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

ДРС долучалася до опрацювання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 505-р, яким скасовуються нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (НКРЗІ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), які не відповідають Законам України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Цим розпорядженням зобов’язано міністерства та інші центральні органи виконавчої влади протягом шести місяців з дня опублікування цього розпорядження подати Кабінетові Міністрів України на затвердження проекти порядків проведення дозвільних (погоджувальних) процедур, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру.

На погляд ДРС це позитивний крок, оскільки на сьогодні відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» обов’язок одержання погоджень, висновків та інших документів, які передують отриманню документа дозвільного характеру, покладено на дозвільний орган, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.

Проте дозвільна (погоджувальна) процедура не врегульована законодавством, а  у разі прийняття цих нормативно-правових актів спонукатиме органи дотримуватися її.

Узагальнення практики застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру свідчить про численні неузгодженості між актами законодавства, що призводить до порушення посадовими особами дозвільних органів встановлених законом норм.

Про пропозиції ДРС щодо вдосконалення дозвільної системи у наших наступних матеріалах.