Рубрика «Малі кроки – важливі зміни»: Моніторинг інформації про результати обов’язкового технічного контролю здійснюватиметься дистанційно, що виключатиме корупційну складову

02.09.2019
У рамках постійної рубрики «Малі кроки  – важливі зміни», запровадженої на нашому сайті, продовжуємо знайомити читачів з конкретними прикладами роботи Державної регуляторної служби України та доводити на скільки важливо дотримуватись процедур регуляторної політики. Ми прагнемо, щоб усі сторони, а саме: розробники регуляторних актів, суб’єкти господарювання, бізнес об’єднання та громадськість зрозуміли, що реалізація регуляторної політики – це необхідна частина процесу вироблення своєчасних, прозорих, економічно обґрунтованих рішень. Адже кожне регулювання повинно відповідати своїм цілям і завданням та не бути тягарем для підприємців.

904443-hto-i-koli-mae-prohoditi-obovyazkoviy-tehnichniy-kontrolЦього разу розкажемо про роботу над проектом наказу МВС «Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних». Головний розробник – МВС.

У рамках запуску нової системи техогляду автомобілів в Україні 12 липня МВС оприлюднило для громадського обговорення проект Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю.

Документом визначався комплекс заходів, які забезпечать контроль за дотриманням вимог щодо перевірки конструкції і технічного стану ТЗ і методів такої перевірки.

Передбачалося, що моніторинг проводитимуть посадові особи шляхом звірки інформації про результати техогляду (у тому числі, що міститься в матеріалах фотофіксації), яка передається до Реєстру результатів обов’язкового технічного контролю (реєстр ОТК) з фактичними даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів. За результатами моніторингу в реєстрі ОТК проставляється відмітка «перевірено» або «недійсний».

Проект наказу був предметом розгляду ДРС, за результатом якого було прийнято рішення про відмову в погодженні регуляторного акта через його невідповідність вимогам чинного законодавства, бо він містив елементи державного контролю та не узгоджувався з нормами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Після суттєвого доопрацювання проекту наказу в частині встановлення нових підходів щодо здійснення моніторингу з проекту Порядку виключили положення, якими передбачалось:52_x922

  • здійснення посадовим особам сервісних центрів МВС державного контролю;
  • визначення порядку формування наглядової справи;
  • блокування доступу користувача загальнодержавної бази даних, у зв’язку з чим суб’єкт ОТК втрачав можливість здійснення у подальшому господарської діяльності;

У результаті проектом наказу:

встановлено чіткий та однозначний для розуміння перелік підстав для визнання посадовою особою протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу «недійсним»;

конкретизовано механізм взаємодії центру МВС, іншими центрами МВС, з суб’єктом ОТК, територіальними органами НПУ, НПУ та ГСЦ МВС У разі визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу «недійсним».

В остаточній редакції фактично пропонується запровадити механізм, що діє за алгоритмом співставлення даних зазначених у реєстрі результатів ОТК на їх відповідність нормативним вимогам. 

У разі визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу «недійсним», центр МВС письмово інформує уповноважений підрозділ НПУ для вжиття заходів реагування відповідно до чинного законодавства.

Запровадження моніторингу даної сфери здійснюватиметься дистанційно, без участі суб’єктів господарювання та без втручання у їх діяльність, що практично виключатиме корупційну складову. При цьому запропонований механізм моніторингу не містить ознак державного нагляду (контролю).

Нагадаємо, проект наказу розробили з метою ефективного впровадження вимог частини 9 статті 521 Закону України «Про дорожній рух» щодо здійснення Міністерством внутрішніх справ України обов’язкового технічного контролю та державного контролю за додержанням такими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері, а також здійснення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, передбаченого пунктом 3 Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 512.