Роз’яснення стосовно рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджуються регламенти роботи центру надання адміністративних послуг

03.12.2020

Роз’яснення

стосовно рішень органів місцевого самоврядування, якими затверджуються регламенти роботи центру надання адміністративних послуг

 

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах, зокрема Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».Відповідно до абзацу першого частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» орган, який прийняв рішення про утворення центру затверджує положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент.

Центри надання адміністративних послуг утворюються:

1) Київською, Севастопольською міською, районною у місті Києві, Севастополі державною адміністрацією;

2) міською, селищною, сільською радою.

Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент.Примірний регламент центру надання адміністративних послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588.

29 листопада 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі».

Цим Законом внесені зміни, зокрема до Закону України «Про адміністративні послуги».

 Так, з урахуванням останніх законодавчих змін рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг, примірного регламенту центру надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації.

Таким чином, проект рішення органу місцевого самоврядування про  затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг може не мати ознак регуляторного акту у разі повної відповідності його положень примірному регламенту центру надання адміністративних послуг та відсутності будь-яких інших норм регуляторного характеру.

Разом з тим, визначення регуляторності того чи іншого документа можливе лише після здійснення його всебічного аналізу на предмет встановлення, визначення, змінення чи скасування ним норм права, виявлення сфери застосування; визначення спрямування документа або окремих його положень на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.