Порядок здійснення регуляторної діяльності ОМС в умовах воєнного стану

10.03.2022

Відповідно до статті 40 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, регуляторна діяльність здійснюється з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які в умовах воєнного стану встановлюються відповідно до Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

За визначенням, наведеним у статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Указі Президента України про введення воєнного стану зазначається вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (далі – Указ) в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Згідно з пунктом 3 Указу у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Порядок здійснення регуляторної діяльності

При розгляді питання щодо здійснення органами місцевого самоврядування регуляторної діяльності в умовах воєнного стану необхідно виокремити два ключових аспекти:

1) процедурні питання здійснення регуляторної діяльності;

2) тимчасова зміна регуляторних повноважень.

Щодо процедурних питань реалізації регуляторних повноважень слід зазначити, що на законодавчому рівні не встановлено окремих особливостей реалізації регуляторних процедур.

Отже, регуляторна діяльність здійснюється за правилами, що діяли до введення воєнного стану.

У той же час, у питаннях, пов’язаних з розширенням регуляторних повноважень, у частині прийняття актів, якими встановлюються обмеження, визначені статтею 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», слід враховувати, що такі рішення приймаються з урахуванням частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яка визначає, що дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів, прийнятих з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Алгоритм комунікації з ДРС

1. Надсилання проектів регуляторних актів.

На офіційну електронну пошту ДРС inform@drs.gov.ua надсилається підписаний та сканований пакет документів:

  • Супровідний лист із підписом уповноваженої особи із обов’язковим зазначенням:
    • кількості сторінок згідно додатку;
    • електронної адреси для зворотного зв’язку;
    • ПІБ та контактів (бажано мобільний телефон) відповідального виконавця;
  • Проект регуляторного акта з усіма додатками;
  • Аналіз регуляторного впливу, підписаний розробником.

Важливо, щоб документ містив всі сторінки додатків, які вказані у супровідному листі.

2. Отримання консультацій та роз’яснень.

Щодо практичних питань регуляторної діяльності в умовах воєнного стану ДРС пропонує звертатися на офіційну електронну адресу inform@drs.gov.ua із обов’язковим зазначенням питання, яке потребує вирішення, ПІБ та мобільного телефону відповідального виконавця.

Після попереднього вивчення питання відповідальний спеціаліст ДРС зв’яжеться із розробником для надання відповідної консультації.

У разі необхідності отримання офіційного роз’яснення щодо віднесення того чи іншого проекту акта до регуляторного пропонуємо направити відповідний лист із підписом уповноваженої особи (сканований) на офіційну електронну адресу ДРС (inform@drs.gov.ua) з дотриманням вимог до супровідного листа, вказаних вище.

7