Роз’яснення щодо особливостей здійснення державної регуляторної політики військово-цивільними адміністраціями

12.10.2021

Роз’яснення щодо особливостей здійснення державної регуляторної політики військово-цивільними адміністраціями

Статтею 1 Закону Законом «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) визначено, що регуляторний орган – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України від 03.02.2015 № 141-VIII «Про військово-цивільні адміністрації» (далі – Закон № 141) для виконання повноважень місцевих органів виконавчої владиорганів місцевого самоврядування у випадках, встановлених Законом № 141, в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема в районі проведення антитерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації.

Відповідно до статусу та призначення діють:

– військово-цивільні адміністрації району, області, що здійснюють на відповідній території повноваження районних, обласних раддержавних адміністрацій та інші повноваження, визначені Законом № 141;

– військово-цивільні адміністрації населених пунктів, що здійснюють на територіях відповідних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів та інші повноваження, визначені Законом № 141.

Таким чином, згідно з положеннями Закону № 141 військово-цивільні адміністрації належать до державних органів, які відповідно до статті 1 Закону є регуляторними органами, а отже мають право розробляти та приймати регуляторні акти.

При цьому регуляторні акти військово-цивільних адміністрацій розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом.

Проекти регуляторних актів, які розробляються військово-цивільними адміністраціями незалежно від статусу, потребують реалізації процедур, передбачених Законом, зокрема:

– планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (статті 7, 32 Закону);

– підготовку аналізу регуляторного впливу (стаття 8 Закону);

– оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю (стаття 9 Закону).

 

Особливості реалізації державної регуляторної політики військово-цивільними адміністраціями району, області, що здійснюють повноваження відповідних районних, обласних державних адміністрацій

У разі реалізації військово-цивільною адміністрацією району, області повноважень відповідних районних, обласних державних адміністрацій такі військово-цивільні адміністрації керуються положеннями Закону в частині здійснення державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади (розділ IV Закону).

Отже, відповідно до статті 21 Закону проекти регуляторних актів військово-цивільних адміністрацій у разі реалізації ними повноважень районних, обласних державних адміністрацій підлягають погодженню із уповноваженим органом (Державною регуляторною службою України).

 

Особливості реалізації регуляторної політики військово-цивільними адміністраціями (району, області, населених пунктів), що здійснюють повноваження відповідних органів місцевого самоврядування

Частиною дванадцятою статті 3 Закону № 141 встановлено, що повноваження військово-цивільних адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених Законом № 141.

У разі, якщо військово-цивільна адміністрація реалізує повноваження відповідного органу місцевого самоврядування, така військово-цивільна адміністрація керується положеннями Закону в частині здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування (розділ VI Закону).

Згідно з статтею 34 Закону військово-цивільна адміністрація, реалізуючи повноваження відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, що відповідно до закону вирішуються виключно на пленарних засіданнях цих рад, подає проект регуляторного акта та підписаний аналіз регуляторного впливу до уповноваженого органу (ДРС) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Окремо зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 31 Закону сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради з метою реалізації покладених на них Законом повноважень у здійсненні державної регуляторної політики можуть створювати у своєму складі постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики або можуть покладати ці повноваження на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради (далі –постійна комісія).

Водночас військово-цивільна адміністрація не має можливості утворити постійну комісію, так як постійна комісія є органом ради, що обирається з числа її депутатів на строк повноважень ради (стаття 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

З огляду на викладене, з метою реалізації вимог Закону військово-цивільна адміністрація має самостійно вирішити питання щодо визначення структурного підрозділу (або створення комісії) з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.