Роз’яснення щодо необхідності реалізації регуляторних процедур при прийнятті рішень про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

01.12.2021

Роз’яснення
щодо необхідності реалізації регуляторних процедур при прийнятті рішень про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

 

Державна регуляторна служба України звертає увагу, що рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються тарифи на міські пасажирські перевезення, у розумінні статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) є регуляторними актами, а їх прийняття потребує реалізації передбачених Законом процедур.

Зазначене неодноразово підтверджено судовою практикою, яка засвідчила, що суди різних інстанцій, а також Верховний Суд, приймають ухвали та постанови, якими визнають регуляторними актами рішення органів місцевого самоврядування про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, у тому числі рішення про встановлення тарифів для визначеного кола перевізників та навіть для індивідуально визначеного перевізника.

У постановах Верховний Суд зазначає, що за своєю правовою природою рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів є регуляторними актами, якими змінюються норми права, оскільки вони розраховані на неодноразове застосування і щодо невизначеного кола осіб.

Необхідно враховувати, що відповідно до статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

З метою уникнення випадків скасування таких рішень у судовому порядку через порушення вимог Закону органи місцевого самоврядування повинні забезпечити, зокрема, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, підготовку аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акта, оприлюднення проекту та аналізу регуляторного впливу до нього з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань.

Невідповідність регуляторного акта принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та невиконання регуляторним органом зазначених вище обов’язкових процедур під час його прийняття може бути підставою для скасування такого регуляторного акта, в тому числі у судовому порядку.