Рівень відстеження результативності дії регуляторних актів у попередньому році дещо знизився, але зросла кількість регуляторних актів, щодо яких регуляторними органами приймалось рішення про скасування

16.03.2020

4782_1_1097У 2019 році рівень дотримання органами виконавчої влади вимоги щодо відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів знизився на 7% порівняно з попереднім роком.

Кількість регуляторних органів центрального рівня, якими протягом року провадились заходи з відстеження результативності дії регуляторних актів зменшилась. Зокрема, у 2019 році заходи з відстеження результативності дії регуляторних актів провадились 27-ма регуляторними органами центрального рівня, в той час як у 2018 році таких регуляторних органів було 35.

Не зважаючи на те, що майже удвічі зменшилась кількість регуляторних органів центрального рівня (з 21-го до 11-ти), які протягом 2019 року збільшили обсяги проведення робіт по відстеженню результативності дії регуляторних актів, загальний обсяг проведення центральними органами виконавчої влади заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів практично не змінився у порівнянні з 2018 роком. Так, якщо у 2018 році центральними органами виконавчої влади було відстежено результативність дії 492 регуляторних актів, то у 2019 році – 485. МОЗ та АМК, які є постійними учасниками регуляторного процесу, протягом 2019 року не подали ДРС жодного звіту про відстеження регуляторних актів, тобто відповідні вимоги законодавства взагалі не виконувались.

У 2019 році зросла кількість регуляторних актів, щодо яких регуляторними органами приймалось рішення про необхідність їх скасування або внесення змін до них. За результатами проведених відстежень 9-ма регуляторними органами центрального рівня було зроблено висновок про необхідність скасування або внесення змін стосовно 55-ти регуляторних актів (у 2018 році відповідне рішення приймалось стосовно 31-го регуляторного акта). На кінець 2019 року скасовано або внесено зміни до 9-ти регуляторних актів 6-ма регуляторними органами. 

На рівні місцевих органів виконавчої влади обсяг здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів знизився на 23%, у порівнянні з минулим роком. У 2019 році місцевими органами виконавчої влади було здійснено відстеження результативності дії стосовно 136-ти регуляторних актів проти 177-ми регуляторних актів у 2018 році. У порівнянні з минулим звітним періодом розширився перелік регіонів, в яких місцевими органами виконавчої влади протягом року не подано до ДРС жодного звіту про відстеження.

 

Нагадаємо, 20 лютого представники ДРС презентували Звіт Державної регуляторної служби України за 2019 рік та визначили тенденції реалізації регуляторної політики у попередньому році. Раніше ми вже детально описували їх у матеріалі з презентації.

#ЗвітДРС2019 Багато гарних фотографій з презентації Звіту ДРС за 2019 рік.