До питання можливості використання НКРЕКП уніфікованої форми акта

10.10.2019

До питання можливості використання НКРЕКП

уніфікованої форми акта, затвердженої

постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428 з урахуванням змін, затверджених постановою НКРЕКП від 13.09.2019 №1952

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 13.09.2019 затвердила постанову №1952 «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі – Постанова). 21.09.2019 зміни до Порядку набрали чинності. Наряду з власне Порядком, змін зазнала й уніфікована форма акту, що є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов.

У преамбулі Постанови, разом з іншим, зазначено, що вона затверджується відповідно до законів України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

При затвердженні зазначеної постанови НКРЕКП мало дотриматись певної процедури (погодити проект нормативно-правового акта з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з ДРС), а також врахувати вимоги Закону та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються  за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №342 (далі – Методика).

Статтею 5 Закону встановлено, що залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі – перелік питань), що затверджується наказом такого органу.

Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.

Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Стаття 91 Закону зазначає, що ДРС погоджує проекти нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Стаття 10 Закону дає право суб’єкту господарювання не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №342 Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються  за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі – Методика) встановлює, що перелік питань для здійснення заходу державного нагляду (контролю) визначається органом державного нагляду (контролю) залежно від ступеня ризику. Методика також визначає вимоги до складення уніфікованої форми акта перевірки (п. 5). Згідно з цими вимогами уніфікована форма акта перевірки складається з:

1) титульного аркуша;

2) переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);

3) переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) (за наявності більше 10 нормативно-правових актів перелік може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки);

4) опису виявлених порушень вимог законодавства;

5) переліку питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);

6) пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта;

7) оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю);

8) місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).

Уніфікована форма акта перевірки розробляється згідно з затвердженою Методикою формою.

Перед затвердженням Постанови НКРЕКП не погодило її з ДРС згідно з положеннями ст. 91 Закону, чим порушила процедуру затвердження нормативно-правового акта з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

НКРЕКП також жодним чином не враховано вимоги Методики.

Постановою, незважаючи на наявність посилання у преамбулі на Методику, не внесено жодних змін до переліків питань для здійснення планових заходів,  затверджених постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428, для приведення їх у відповідність до вимог Методики. Переліки питань сформовано без урахування ступеня ризику. 

Не внесено також жодних змін і до уніфікованої форми акта,  затвердженого постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428.

Наразі уніфікована форма акта, затверджена постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428, не відповідає вимогам Закону та Методики, оскільки:

не містить переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду контролю залежно від ступеня ризику;

не містить переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);

не надає можливості суб’єкту господарювання здійснити оцінку професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід;

– не відповідає затвердженій Методикою формі.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що згідно статті 10 Закону суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.