При здійсненні перевірок Держпраці повинно керуватися виключно нормами Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

24.05.2019

823 травня у Бізнес-центрі ЛІГА відбувся круглий стіл щодо правових наслідків судового рішення, яким було визнано нечинною постанову Кабміну № 295 щодо здійснення державного контролю і нагляду за додержанням законодавства про працю. В обговоренні взяли участь представники Державної регуляторної служби України, Держпраці, юристи та підприємці.

Переглянути фото 

Серед основних спікерів: Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України, Сергій Доротич, голова ВГО «Союз захисту підприємництва», голова Громадської ради при ДРС, Світлана Волосович, заступник директора Департаменту правової роботи та державного нагляду і контролю Державної регуляторної служби України, Денис Осмоловський, адвокат.

Голова ДРС Ксенія Ляпіна зазначила, що затверджені скасованою постановою Кабміну Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю втратили чинність та більше не можуть бути застосовані. При цьому вона наголосила, що тепер при здійсненні перевірок Держпраці повинно керуватися виключно нормами Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Крім того, вищевказаним судовим рішенням скасовано право виконавчих органів місцевого самоврядування здійснювати державний контроль у сфері праці.

Також Голова ДРС вказа28ла, що підприємці, які хочуть оскаржити або вже оскаржують дії інспекторів, які під час перевірки керувалися нормами скасованих порядків, отримали додатковий доказ. Підприємець може посилатись на це рішення суду та на положення КАС та може довести, що у нього є підстави для скасування результатів перевірки

Відповідно до ст. 10 Закону, суб’єкт господарювання має право не допускати інспекторів до здійснення перевірки, якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

«Закон в принципі процедурний і нічого додаткового до нього і не потрібно. Єдине, що потрібно зробити Держпраці – це затвердити критерії ризику і уніфікований акт, в якому питання, що контролюються, поставлені у відповідність із групами ризику. Поки не 21затверджено уніфікований акт проводити відповідні заходи Держпраці не може», – вважає Ксенія Ляпіна.

17 травня в Укрінформі відбувся брифінг з цього питання.

Поряд з цим, Мінсоцполітики опублікувало проект нової постанови Кабміну «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». Ним пропонується затвердити два нові порядки здійснення державного контролю і нагляду за додержання законодавства про працю. Знову Порядок Інспекційних відвідувань, накшалт скасованого судом та Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

 

Щодо можливих дій суб’єктів господарювання

при виході до них на інспекційне відвідування Держпраці в умовах

нечинної постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295

З урахуванням встановленого постановою суду факту відсутності у Кодексі законів про працю будь-яких особливостей здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, Держпраці можуть здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю виключно керуючись вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виконуючи їх у повному обсязі.

Планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) можуть здійснюватися Держпраці у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Обов’язковими умовами здійснення Держпраці заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю є:

  • розробка Держпраці  та подання на затвердження Кабінету Міністрів України у встановленому законодавством порядку критеріїв,  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • розробка та затвердження наказом Держпраці переліку питань для здійснення планових заходів залежно від ступеня ризику;
  • після затвердження Кабінетом Міністрів України критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику, розробка, погодження з ДРС, затвердження та оприлюднення на офіційному сайті Держпраці уніфікованої форми акта,  складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання  законодавства про працю. Зазначена уніфікована форма акту має відповідати вимогам Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) та містити  перелік питань  залежно від ступеня ризику;
  • проведення Держпраці позапланових заходів державного нагляду (контролю) виключно з підстав, визначених частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». При цьому позаплановий захід за зверненням громадянина може бути здійснено тільки за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері дотримання законодавства про працю (Мінсоцполітики).

З точки зору ДРС, у разі виходу до них Держпраці для проведення інспекційного відвідування суб’єкти господарювання з метою захисту своїх прав мають такі можливості:

  1. Держпраці вийшла на інспекційне відвідування та закінчила його проведення до 13.05.2019 (включно)

До 13.05.2019 постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 була чинною, Держпраці діяла на її виконання. У разі дотримання Держпраці приписів Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», встановлених частиною четвертою статті 2 цього Закону, підстави для реагування у суб’єкта господарювання відсутні.

  1. Держпраці вийшла на інспекційне відвідування до 13.05.2019 (включно) та не закінчила його до 14.05.2019.

Держпраці почала інспекційне відвідування коли постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 була чинною, проте під час проведення перевірки до її закінчення постанова втратила чинність.

Чинним законодавством така ситуація напряму не передбачена.

Проте, ДРС вважає, що для захисту своїх інтересів суб’єкт господарювання може письмово (листом) звернутися до Держпраці з вимогою про припинення інспекційного відвідування, мотивуючи свої дії правом, наданим йому статтею 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: суб’єкт господарювання має право вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів, зважаючи, що Держпраці уніфікована форма акту у сфері дотримання законодавства про працю, яка містить  перелік питань  залежно від ступеня ризику, не розроблена та не оприлюднена на своєму офіційному сайті.

  1. Держпраці вийшла на інспекційне відвідування після 14.05.2019 (включно)

Держпраці почала інспекційне відвідування коли постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 вже втратила чинність.

У такій ситуації суб’єкт господарювання на підставі статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), оскільки органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.