Представники громадських об’єднань звернулись до Президента та Прем’єр-міністра України щодо перегляду місцевих регуляторних актів

08.12.2017

dscn1138-0018 грудня в Українському кризовому медіа центрі відбувся прес-брифінг, під час якого було оприлюднено відкрите звернення до Президента та Прем’єр-міністра України про необхідність організації перегляду місцевих регуляторних актів.

Реальний  бізнес-клімат на місцях досі формує велика кількість ухвалених раніше органами виконавчої влади та місцевого самоврядування  рішень, системний перегляд яких, на жаль, досі не налагоджено.

Попри наявність законодавчої бази та діяльність Уряду щодо дерегуляції господарської діяльності на центральному рівні, приведення місцевих рішень до вимог законодавства з питань регуляторної політики, дозвільної системи, адміністративних послуг та контролю у сфері господарської діяльності органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування проводиться дуже повільно, внаслідок чого у регіонах України регуляторне середовище для бізнесу суттєво не змінюється.

dscn1108Громадська рада при Державній регуляторній службі України, до якої входять представники 35 громадських об’єднань, ініціює організацію перегляду місцевих регуляторних актів зі створенням робочих груп з представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та бізнесу для скасування або внесення змін до тих актів, що є неефективними чи не відповідають вимогам діючого законодавства України.

«Ініціатива проведення дерегуляції на місцевому рівні існувала давно, а зараз ми, разом з бізнесом, знайшли організаційну форму для цього. Важливо місцевим бізнес-асоціаціям об’єднатися навколо цього процесу та разом із представниками Секторів Державної регуляторної служби у областях України активно попрацювати  над очищенням регуляторного середовища на місцях від зайвих регулювань», – зазначила Голова ДРС України Ксенія Ляпіна.

Голова Громадської ради при ДРС України, Голова ВГО «Союз захисту підприємництва» Сергій Доротич зазначив:  «Дерегуляція на місцях – це не тільки вимога бізнесу, це загальносуспільна потреба викликана часом. У сучасних реаліях швидкого темпу розвитку новітніх технологій, практик та суспільних взаємовідносин, для розвитку економічного потенціалу регіонів України необхідно стимулювати вільну конкуренцію, яка у свою чергу призведе до зменшення роздрібних цін і покращення рівня обслуговування населення. Зменшення контролю держави над веденням бізнесу в регіонах дасть поштовх бізнес ініціативам по створенню робочих місць в новітніх напрямках і, як наслідок, сприятиме стрімкому розвитку країни в цілому».

За словами заступника Голови Громадської ради при ДРС України, генерального директора Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Вячеслава Биковця, дуже важливим моментом у процесі перегляду регуляторних актів на місцевому рівні має стати обов’язкове залучення до цих процедур представників бізнес-асоціацій, окремих підприємців та роботодавців. Також варто інтенсивно проводити консультації та громадські обговорення запропонованих змін.

«Аналіз переглядів регуляторних актів, що проводився у попередні роки в  Україні свідчить, що його ефективність залежить від двох основних факторів. Перший – це організація методологічного супроводу, визначення відповідальних осіб місцевих органів влади та обов’язкового контролю. Також важлива увага за проведенням перегляду з боку перших осіб держави. Другий – залучення до перегляду представників бізнесу у містах і селах, районах і областях усіх регіонів України», – наголосив член Громадської ради при ДРС України Валерій Вєтров.

«В рамках започаткованої Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Ініціативи «Львівський регуляторний ХАБ», консультантом Світового банку Андрієм Паляницею, у співпраці із експертами Програми, розроблено Методичні рекомендації щодо перегляду актів органів місцевого самоврядування. Цей ефективний і простий в застосуванні інструмент дозволить органам місцевого самоврядування очистити регуляторне середовище та усунути перешкоди розвитку бізнесу»,- зазначив член Громадської ради при ДРС, член Всеукраїнського об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» Олександр Пліва.

«Центр комерційного права, який виконує програму технічної допомоги USAID, разом з СІРЕ Україна розробили та вже успішно випробовують і застосовують на місцях модель зменшення адміністративних витрат бізнесу, яка забезпечує безповоротність дерегуляції та вплив бізнесу на ефективність регуляторних актів. Це методика окремими елементами вже закріплена в Постановах КМУ щодо впровадження М-тесту і рекомендована ДРС для використання, як новітній онлайн інструмент. Як показує досвід, використання методики зменшення адміністративного навантаження значно збільшує спроможність і зацікавленість об`єднаних територіальних громад в прийнятті регулювання, що не порушує чинного законодавства», – додав член Громадської ради при ДРС Юрій Юрченко.

Контакти: gromraga@dkrp.gov.ua

 

Президенту України

Порошенку П.О.

Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

 

ВІДКРИТЕ  ЗВЕРНЕННЯ

Громадська рада при Державній регуляторній службі України, до якої входять представники 35 громадських об’єднань підприємців, звертається до Вас стосовно стану регуляторного середовища в Україні.

Законами України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначена державна політика, що спрямована на усунення адміністративних, правових та корупційних бар’єрів, які заважають розвитку підприємництва в Україні.

Втім, попри наявність законодавчої бази та активну діяльність Уряду щодо дерегуляції господарської діяльності на центральному рівні, приведення місцевих рішень до вимог законодавства з питань регуляторної політики, дозвільної системи, адміністративних послуг та контролю у сфері господарської діяльності,  органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування проводиться дуже повільно, внаслідок чого у регіонах України регуляторне середовище для бізнесу суттєво не змінюється.

З огляду на вищезазначене, виникає необхідність  приведення місцевих нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, до вимог чинного законодавства України та спрощення ведення підприємницької діяльності.

Враховуючи міжнародний досвід та попередню позитивну практику проведення перегляду регуляторних актів, пропонуємо Кабінету Міністрів України організувати перегляд регуляторних актів на місцевому рівні зі створенням робочих груп з представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та бізнесу, формуванням реєстрів діючих регуляторних актів, здійснення заходів з відстеження їх результативності, надання пропозицій щодо скасування або внесення змін до тих актів, що є не ефективними чи не відповідають вимогам діючого законодавства України.

Вважаємо, що комплексне проведення запропонованих заходів дозволить забезпечити реалізацію державної політики щодо проведення дерегуляції і впровадити практику ухвалення збалансованих нормативно-правових актів оптимально регулюючих різні галузі підприємницької діяльності, а також усунути фактори, що створюють сприятливі умови для зловживань та корупції у населених пунктах і районах усіх регіонів України.