Позиція ДРС щодо окремих питань ліцензування та видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану

10.03.2022

Держана регуляторна служба України як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності повідомляє.

З 24 лютого 2022 року строком на 30 діб по всій території України запроваджено воєнний стан. Воєнний стан запроваджений Указом Президента України № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (далі Указ № 64), який затверджений Верховною Радою України. Таке рішення ухвалено у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони відповідно до українського законодавства.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» визначено, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно з пунктом 3 Указу № 64 у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

На сьогодні, на законодавчому рівні не встановлено особливостей врегулювання питань, пов’язаних з процедурами ліцензування та видачею документів дозвільного характеру в умовах воєнного стану.

При цьому,  постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 (із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2022 року № 233),  зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами дозвільного дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні.

Зупинені строки будуть поновлені у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

Поряд з цим ДРС вважає, що у разі можливості (безпекова ситуація дозволяє) видача документів дозвільного характеру та ліцензій здійснюється у строки встановлені законом.

Крім того, ДРС вважає висловити таку позицію: документи дозвільного характеру та ліцензії, термін дії яких закінчується в період воєнного стану, вважати такими, що продовжили свою дію на всій території України на період дії воєнного стану та протягом двох місяців з дня його закінчення.

Це стосується як паперових, так і електронних документів.

Аналогічні норми діють в Законах України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якими встановлені особливості процедур дії документів дозвільного характеру та ліцензій під час проведення антитерористичної операції та у період дії карантину.

Також інформуємо, що Верховою Радою України прийнято Закон України від 03.03.2022 р. № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Зазначеним  Законом передбачено:

  • подання звітності та інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, здійснюватиметься протягом трьох місяців після припинення та скасування воєнного стану або стану  війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
  • до фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб  не застосовується відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності та/або документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, у період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення.

З огляду на наведене, органам влади слід керуватися вимогами вказаного вище Закону.

Так, зокрема, вимогами частини другої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачена адміністративна відповідальність за порушення ліцензіатом строку щодо подання повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у разі їх настання.

Крім того, у випадках, передбачених Законом, до ліцензіатів встановлюється вимога щодо  подання  звітності до органу ліцензування, що зазначається у відповідних ліцензійних умовах  (зокрема, до 30 березня  подається статистичний звіт з провадження туроператорської діяльності).