Позиція Державної регуляторної служби України щодо погодження органам державного нагляду (контролю) позапланових заходів державного нагляду (контролю) у 2019 році

15.05.2019

img_Rj2lEFПротягом 2018 року діяв Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про мораторій). Статтею 3 Закону про мораторій було встановлено, що до 31 грудня 2018 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю), зокрема, на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

Однак, з 01.01.2019 року дія Закону про мораторій припинена.

Відтак погодження Державною регуляторною службою України позапланових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Законом про мораторій з початку 2019 року більше на потрібне. 

Разом з тим, лишаються необхідними погодження позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», які здійснюються лише за наявності погодження Державної регуляторної служби України, що надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.

У решті випадків позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про нагляд), з урахуванням вимог статті 2 цього Закону.

Статтею 6 Закону про нагляд встановлено, що підставами для здійснення позапланових заходів є, зокрема, звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки.

Суб’єкти господарювання на підставі статті 10 Закону про нагляд мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом