Новини пілотного модулю системи планування заходів державного нагляду (контролю): Органи державного нагляду (контролю) вноситимуть інформацію про результати перевірок

16.02.2018

Photo working process. Account manager working new global project in office. Using tablet. Graphics icons, worldwide stock exchanges interface.

З 1 січня 2018 року пілотний модуль системи планування заходів державного нагляду (контролю) було доповнено новим функціоналом, який дозволяє спростити роботу органів державного нагляду (контролю) щодо обробки інформації про результати заходів державного нагляду (контролю) та підготовки відповідних звітів про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Інформація про результати перевірок повинна вноситься до пілотного модуля  протягом 5 робочих днів після закінчення заходу державного нагляду (контролю).

Звертаємо увагу, що своєчасне внесення до пілотного модуля  зазначеної нижче інформації у підсумку дозволить істотно зменшити часові,  організаційні та інші витрати, пов’язані з підготовкою та оприлюдненням органами державного нагляду (контролю) звітів про результати їх роботи.

Отже, починаючи з 1 лютого 2018 року органам державного нагляду (контролю) до пілотного модуля  необхідно вносити інформацію про:

1) зміни, внесені до затвердженого річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) – протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення;

2) наказ (рішення, розпорядження) або інший розпорядчий документ про проведення заходу державного нагляду (контролю) та посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) – при проведенні планових заходів державного нагляду (контролю) не пізніше дня, що передує початку планового заходу; при проведенні позапланових заходів не пізніше дня, наступного за днем початку проведення позапланового заходу;

3) стан виконання запланованого заходу державного нагляду (контролю) (проведено чи не проведено) – протягом 5 робочих днів з дня проведення заходу державного нагляду (контролю) або з дня, коли відповідний захід не було здійснено;

4) результати здійснених планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), у тому числі:

4.1. інформацію щодо підстав проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю);

4.2. відомості про попередній захід державного нагляду (контролю);

4.3. інформацію про фактичний строк проведення заходу державного нагляду (контролю);

4.4. інформацію про посадових осіб, що взяли участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю);

4.5. номер та дату складання акта, складеного за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю);

4.6. перелік порушень (у разі їх виявлення) та посилання на відповідні вимоги законодавства;

4.7. номер, дату та короткий зміст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснених заходів державного нагляду (контролю);

4.8. інформацію про адміністративно-господарські санкції, застосовані до суб’єкта господарювання за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю);

4.9. інформацію про результати оскарження розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю).

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Державної регуляторною службою України спільно з Міністерством економічного розвитку і  торгівлі України та Офісом ефективного регулювання (BRDO) було запущено пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

До пілотного модуля вже підключилися майже всі територіальні органи 4 інспекцій, а саме: Державна служба України з питань праці Державна екологічна інспекція України Державне агентство рибного господарства України Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Інформацію про це нанесено на спеціальну мапу, де будуть відображені всі наступні підключення територіальних органів інспекцій.