Новостворені об’єднані територіальні громади повинні інформувати громадськість про свою регуляторну діяльність шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет

26.11.2020

pexels-photoСекторами Державної регуляторної служби України у областях на постійній основі забезпечується проведення моніторингу щодо висвітлення регуляторними органами  інформації про здійснення ними регуляторної діяльності на власних офіційних веб-сайтах відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Згідно чинного законодавства, регуляторна діяльність – це діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами. Порядок та способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, визначено у статтях 9 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах згідно статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), зокрема інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики, переліки регуляторних актів, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них.

ao2412Для визначення відкритості дій регуляторних органів у здійсненні регуляторної діяльності, секторами ДРС аналізуються офіційні веб – сайти об’єднаних територіальних громад у областях України.

З метою дотримання регуляторного законодавства та принципів державної регуляторної політики регуляторними органами у регіонах, зокрема новоствореними об’єднаними територіальними громадами, ДРС готуються листи на адреси органів місцевого самоврядування щодо необхідності дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема в частині оприлюднення інформації щодо здійснення регуляторної діяльності.

Нагадуємо, що громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, мають право подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду.