Наразі відсутній перелік складних побутових товарів щодо якого запроваджено обов’язкове застосування РРО

05.04.2017

from-rachelЯк відомо, Законом України від 20.12.2016 № 1791- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон), який набрав чинності 01.04.2017 року, запроваджено обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації технічно складних побутових товарів.

Відповідні норми стосуються суб’єктів господарювання малого (мікро) бізнесу, оскільки переважна більшість цих фізичних осіб-підприємців працюють на ринках або мають мережу, розташовану у торгових центрах, торгових рядах або окремо і на сьогодні саме ними реалізується значна кількість зазначених товарів.

Згідно вимог Прикінцевих та перехідних положень даного Закону Кабінет Міністрів України зобов’язано у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

Так, станом на 31.03.2017 року, Кабінетом Міністрів України мав бути встановлений Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Враховуючи, що тримісячний термін виконання вимог Закону минув, а також приймаючи до уваги той факт, що прийнята на засіданні КМУ 16.03.2017 року редакція постанови КМУ «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій», станом на сьогодні, не набрала чинності, та навпаки викликала значний суспільний резонанс щодо необґрунтовано значної кількості «дрібних» побутових товарів у запропонованому нею переліку, до ДРС звернулись підприємці з проханням висловити офіційну позицію ДРС з приводу наступних питань:

  1. Чи повинні суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, застосовувати РРО з 01.04.2017 року?
  1. Чи мають право органи доходів та зборів здійснювати заходи контролю за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»?

Позиція ДРС щодо питання застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації технічно складних побутових товарів

Ні, суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, не повинні застосовувати РРО з 01.04.2017 року. 

Законом України від 20.12.2016 № 1791- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791), який набув чинності 01.01.2017, було запроваджено ряд змін у правовому регулюванні механізму застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Зокрема, статтю 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон), доповнено новим абзацом відповідно до якого термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів».

Слід зазначити, що пунктом 25-1 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено, що технічно складними побутовими товарами є непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.

Також, статтею 2 згаданого вище Закону встановлено, що Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При цьому, пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791 Кабінет Міністрів України зобов’язано у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

З приводу зазначеного, ДРС вважає за необхідне поінформувати про наступне.

Увага до вказаних змін з боку ДРС пов’язана із виникненням у подальшому підстав для здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», здійснення якого покладено на органи доходів і зборів.

Так, з моменту затвердження та набрання чинності проекту постанови та затвердженого нею Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій, платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію відповідних товарів, зобов’язані застосовувати РРО.

При цьому, Законом № 1791 також внесено зміни до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України та пунктів 1, 6, 8, 9, 10 статті 9 Закону, згідно яких, право платників єдиного податку першої, другої та третьої груп не застосувати РРО не поширюватиметься у разі реалізації ними технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, що автоматично тягне за собою вимогу щодо придбання РРО для провадження подальшої господарської діяльності такими суб’єктами.

На засіданні Кабінету Міністрів України 16.03.2017 року було прийнято проект постанови «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» (далі – проект постанови) за умови його доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій ДРС.

Доопрацьована постанова до редакції якої за пропозицією ДРС було внесено суттєві зміни в частині скорочення змістового наповнення Переліку шляхом виключення з нього 77 товарів по відповідних групах, набирає чинності по закінченню 30 днів з дня її опублікування.

Cлід підкреслити, що проектом постанови, розробником якого є Мінекономрозвитку, запропоновано виключити із постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 506 «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів» Додаток 1, яким визначено перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні.

Звертаємо увагу, що до набрання чинності прийнятої 16.03.2017 року та доопрацьованої редакції проекту постанови, Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 506, застосуватись органами доходів і зборів заходів під час здійснення ними контролю за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги) не може, оскільки він був виданий до набуття чинності змінами, внесеними у Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», і не відповідає його цілям.

Таким чином, до набрання чинності відповідної постанови та затвердженого нею Переліку, у суб’єктів господарювання та органів доходів і зборів відсутні об’єктивні критерії, які б надавали чітку можливість відносити або не відносити себе до учасників правовідносин, пов’язаних із застосуванням РРО у випадку реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

У зв’язку із зазначеним, здійснення органами доходів і зборів заходів контролю за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги) без посилання на конкретні позиції Переліку буде порушувати принципи, за якими здійснюється державний нагляд (контроль), визначені статтею 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».