Наказом ДРС від 03.03.2020 № 28 «Про доповнення Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Державній регуляторній службі України, затвердженого наказом ДРС від 30.12.2016 № 96» доповнено пп. 9 і 10, що стосуються відомостей та інформації з питань мобілізаційної роботи в ДРС та документів, складених за результатами проведення внутрішніх аудитів (аудиторські звіти та додатки до них, висновки, рекомендації тощо)

03.03.2020