Моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»

05.01.2017

 

obyazatelnaya-auditorskaya-proverkaНа виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» ДРС протягом 2016 року систематично здійснювався моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови, за результатами якого повідомлявся Кабінет Міністрів України.

Методиці розроблення критеріїв відповідають 24 постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Здійснено роботу з приведення 11 постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до Методики, проте розподіл суб’єктів господарювання за ступенями ризику не відповідає вимогам Методики.

Не відповідають Методиці розроблення критеріїв 16  постанов Кабінету Міністрів України, разом з тим, органами державного нагляду (контролю) здійснюється робота з приведення цих постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до Методики розроблення критеріїв.

Методиці розроблення критеріїв не відповідають 14 постанов Кабінету Міністрів України, при цьому робота з перегляду таких постанов не здійснюється;

У 14 сферах державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) відсутні критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

У 10 сферах державного нагляду (контролю) видано нормативно-правові акти, якими затверджено уніфіковані форми актів з переліком питань, що відповідають Методиці розроблення уніфікованих форм актів;

Методиці розроблення уніфікованих форм актів не відповідають нормативно-правові акти у 42 сферах державного нагляду (контролю);

У 27 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань.