Методичні рекомендації щодо забезпечення органами місцевого самоврядування повноважень в частині реалізації державного нагляду (контролю)

07.05.2021

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державним наглядом (контролем) є діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Згідно з абзацом сьомим частини четвертої статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Ураховуючи викладене, органи місцевого самоврядування здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо вповноважує такі органи на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який є базовим у сфері державного нагляду (контролю) та процедурним.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлений чіткий порядок дій органів державного нагляду (контролю) у взаєминах з суб’єктами господарювання, іншими органами державного нагляду (контролю) та центральними органами виконавчої влади з питань державного нагляду та контролю.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зокрема врегульовані питання здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (статті 5, 6), відбору зразків продукції (статті 13-16), призначення експертизи (випробування) (стаття 17), внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (стаття 41), оформлення розпорядчих документів під час державного нагляду (контролю) (стаття 7), визначені повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю) (стаття 8).

Отже, здійснюючи державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, органу держаного нагляду (контролю) необхідно діяти відповідно до приписів Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

_______________