Ксенія Ляпіна: Я вірю в український бізнес і у його здатність консолідуватись заради результату

15.02.2017

dscn339614 лютого у ТПП Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна презентувала аналітичний звіт про роботу ДРС у 2016 році. Вона детально розповіла про напрацювання та плани Служби. Крім того, відбулося публічне обговорення результатів виконання державної регуляторної політики і дерегуляції у сфері господарської діяльності у 2016 році. Захід організувала ДРС за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні».

Серед присутніх: лідери громадських об’єднань підприємців, міжнародні та вітчизняні партнери, представники науково-експертного середовища, посадовці та народні депутати, представники ЗМІ.  Фотоальбом

«Безумовно, ДРС не може охопити все і відповідати за всі органи влади, але ми були, є і будемо відкриті, ніякі ситуації не змусять нас не прислухатися до підприємців чи закритися від них. Однак, закликаємо і наполягаємо на тому, що вливати на рішення влади, нам з підприємцями разом легше, коли ми діємо консолідовано. Змістовна конструктивна робота – це наша сильна сторона. Вливати на рішення регуляторів, за допомогою розрахунків, професійно, під силу тільки нам разом. ДРС ефективна тільки тоді, коли отримує змістовні сигнали з конкретними пропозиціями від бізнесу. Коли ми бачимо, що на ринку є протилежні думки, то ми збираємо усіх разом і намагаємось знайти баланс інтересів. Коли ринок з якихось питань консолідований, то ми завжди займаємо позицію в інтересах ринку. Це наш алгоритм дій. У наступному році наша робота буде значно складнішою, ми зі своїми небагатьма людьми, які можуть проводити контроль за контролерами, стаємо обличчям перед великою кількістю контролюючих органів і нам дуже потрібна допомога учасників ринків, інакше ця робота не буде ефективною. Хочу звернутись до бізнес-асоціацій та об’єднань підприємців. Співпрацюймо разом, рухаймось вперед! Я вірю в український бізнес і у його здатність консолідуватись заради результату. Неодноразово я спостерігала успішні історії. Саме з таким оптимізмом ми розпочали роботу у 2017 році», – зазначила Голова ДРС Ксенія Ляпіна під час презентації.

Йdscn3426шлося також про запровадження Службою М-тесту – інструменту регуляторного вимірювання, який визначив стандарти аналізу регуляторного впливу (АРВ), уточнив його елементи та процедури. За рік усі мали змогу переконатися, що тест малого бізнесу дозволяє значно підвищити якість регуляторного рішення, активізувати діалог між владою і підприємництвом, наблизити національне регуляторне законодавства до норм Європейського законодавства.

Служба ретельно виявляла неякісні та недоцільні регулювання і не допускала їх упровадження. В результаті кількість проектів регуляторних актів, що надходили на погодження, зменшилася у 2 рази (з 1 819 проектів регуляторних актів у 2015 році до 844 проектів у 2016 році). При цьому Служба на 10% збільшила кількість відмов розробникам (не погодила 36 % проектів регуляторних актів). Відповідно – погоджені проекти регуляторних актів стали якіснішими.

img_5862На жаль, як і в 2015, у минулому році постерігалося ігнорування з боку окремих міністерств та відомств, місцевих органів виконавчої влади вимог про погодження проектів регуляторних актів з ДРС. Особливо це стосується тих, хто найбільше задіяний у процесах реформування економічної та соціальної сфер. Це може свідчити і про невпевненість розробника у якості підготовленого документу, і про недостатню професійну кваліфікацію, і про наявність прихованих корупційних схем у проектах. На виявленні таких регулювань ДРС особливо планує зосередитися у майбутньому.

Усім органам виконавчої влади та місцевого самоврядування слід більше уваги приділяти відстеженню результативності вже прийнятих документів. Цей процес потребує системної організаційної та глибокої аналітичної роботи. Саме він є основою для здійснення дерегуляції на усіх рівнях. Відстеження має здійснюватися спільно з суб’єктами господарювання і відповідно підготовленими фахівцями.

dscn3429Значні проблеми у регуляторній діяльності виявлено в органах місцевого самоврядування. Незважаючи на те, що у порівнянні з 2015 роком відбулось зниження (на 24 %) їх регуляторної активності, ми констатуємо масове прийняття неефективних або й шкідливих управлінських рішень. З проектів, які були подані у 2016 році (1 287), 90 % виявилися неякісними. При цьому, майже у жодному випадку розробниками не проводились розрахунки витрат, які понесуть суб’єкти господарювання внаслідок запровадження запропонованих регулювань.

Особливо тривожить така ситуація у зв’язку з передачею ряду владних повноважень з центрального на місцевий рівень. Отже, роботі з органами місцевого самоврядування Служба приділятиме особливу увагу.

Під час презентації звіту йшлося також про продовження реформування ліцензійної та дозвільної сфер.

dscn3465Завдяки проведенню професійної та своєчасної експертизи ДРС вдалося упередити включення до актів, що регулюють надання документів дозвільного характеру та дозвільні процедури, вимог, не передбачених спеціальними законами. 70% проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з наданням документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, містили положення, які ускладнювали діяльність суб’єктів господарювання та запроваджували надмірне державне регулювання.

Службою вжито заходів щодо активізації процесу дерегуляції господарської діяльності. З кінця 2015 року відбулось різке зниження активності органів влади в частині реалізації завдань, визначених Планом заходів щодо дерегуляції. На середину 2016 року було реалізовано лише 70 % від запланованих до виконання заходів.

У 2016 році прийнято наступний План з дерегуляції. Найбільша увага у ньому приділена спрощенню адміністративних процедур регулювання господарської діяльності (56 заходів); спрощенню умов провадження підприємницької діяльності у сферах інформаційних технологій та телекомунікацій (29 заходів); спрощенню процедур митного, податкового регулювання господарської діяльності та подання звітності (19 заходів); удосконаленню процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності (19 заходів).

На 2016 рік було заплановано виконання 64 заходів, з яких третину виконано. Переважну більшість істотних результатів ДРС очікує на початку 2017 року._the7089

Наприкінці року, завдяки прийняттю низки Законів, ДРС отримала нові повноваження та завдання, які мають серйозно прискорити процес реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

На законодавчому рівні створено умови для оптимізації роботи контрольно-наглядових органів, лібералізації державного нагляду; дію Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» поширено на ряд органів влади. Із скаргами на дії органів державного контролю підприємці зможуть звертатись до Державної регуляторної служби, яка отримала усі повноваження щодо перевірки цих органів. Розпочато створення при ДРС Ради з питань державного нагляду (контролю), яка розглядатиме звернення щодо позапланового заходу державного контролю суб’єкта господарювання. Є плани щодо створення аналогічних рад у регіонах.

_the7359«ДРС – один з небагатьох органів, який проводить публічне обговорення свого звіту, де можна дискутувати, задавати гострі запитання, тобто це абсолютно відкритий до співпраці орган влади, як і Громадська рада при ДРС, до якої завжди можна звернутися з конструктивними пропозиціями», – зазначив Голова Громадської ради при Державній регуляторній службі Сергій Доротич.

Державна регуляторна служба України є майданчиком для вироблення ефективних, прозорих, економічно обґрунтованих рішень. Обговорення учасниками ринків запропонованих змін до законодавства часто проводяться саме на базі ДРС, що свідчить про довіру бізнесу до методів роботи Служби, її відкритості та можливості знаходити баланс інтересів.

Фотоальбом