Кількість нових регулювань на всеукраїнському рівні не змінилась у порівнянні з минулим роком

17.02.2020

Продовжуємо знайомити наших читачів з показниками та тенденціями реалізації регуляторної політики в 2019 році. Раніше ми вже оприлюднювали дані про стан дотримання органами виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності та інформацію про рівень системності підходу до планування регуляторної діяльності місцевими органами виконавчої влади.

Depositphotos_12030228_1000_d_850Протягом 2019 року органами виконавчої влади розроблено та подано на погодження до ДРС 671 проект регуляторних актів (розробниками 532 проектів виступали регуляторні органи центрального рівня, 139 – місцеві органи виконавчої влади). Для порівняння, у 2018 році центральними органами виконавчої влади розроблено та подано на погодження до ДРС 553 проекти регуляторних актів, а місцевими органами виконавчої влади – 225 проектів регуляторних актів. Слід також підкреслити, що акцент прийняття регуляторних рішень змістився у бік органів місцевого самоврядування.

Цифри свідчать про суттєве зниження регуляторної активності місцевих органів виконавчої влади у 2019 році. При цьому, якщо кількість проектів регуляторних актів, розроблених та поданих на погодження до ДРС центральними органами виконавчої залишилась майже незмінною, то кількість проектів регуляторних актів, розроблених місцевими органами виконавчої влади, зменшилась майже на 40% (з 225-ти проектів регуляторних актів, поданих на погодження до ДРС у 2018 році до 139-ти проектів регуляторних актів  – у 2019 році).

Аналізуючи результати діяльності регуляторних органів за 2019 рік, можна дійти до висновку, що залишається відсутнім комплексний підхід до обґрунтування необхідності прийняття регуляторних актів як на всеукраїнському рівні, так і на місцевому.

Розробники проектів регуляторних актів, здійснюючи розрахунки витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання, не співвідносять розмір цих витрат із можливими вигодами від впровадження регулювання, що унеможливлює об’єктивну оцінку адекватності та доцільності проекту регуляторного акта.

 Зберіглися минулорічні тенденції до зростання рівня дотримання процедури підготовки аналізу регуляторного впливу та оприлюднення проектів регуляторних актів

У 2019 році показники дотримання процедур підготовки аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів та оприлюднення проектів регуляторних актів зберегли тенденцію до зростання і за підсумками року досягли рівня 98,5% та 98,2% відповідно.

При запровадженні нових регулювань не застосовуються коригуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва

Проведений ДРС аналіз практики виконання регуляторними органами вимог законодавства про державну регуляторну політику виявив, що у 2019 році жодним регуляторним органом не було запропоновано коригуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва при запровадженні регулювань з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого бізнесу. Зазначені проблемні питання залишаються актуальними для більшості розробників проектів регуляторних актів.

У наступному матеріалі ми розповімо про рівень відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики. 

Нагадаємо, 20 лютого відбудеться публічний звіт Державної регуляторної служби України.