Інформація про затверджені Урядом критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності бізнесу, розроблені органами державного нагляду (контролю)

02.08.2019