Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування у 2018 році розглянуто 175 звернень органів ліцензування щодо надання погодження ДРС на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

18.02.2019

Продовжуємо знайомити з аналітичним звітом ДРС за 2018 рік, 20 лютого відбудеться його публічна презентація. 

#Звіт_ДРС_2018 

investirovanieПереважна більшість звернень мотивована надходженням до органів ліцензування обґрунтованих звернень фізичних або юридичних осіб про те, що внаслідок порушення ліцензіатами вимог ліцензійних умов таким особам було завдано матеріальної шкоди або порушено їхні законні права чи інтереси.

Зокрема, на підставі відповідних рішень Ради ДРС:

  • погоджено проведення позапланових перевірок 91 ліцензіата, звернення щодо яких за результатами розгляду Радою визнано обґрунтованими;
  • не погоджено проведення позапланових перевірок 82 ліцензіатів внаслідок відсутності належного обґрунтування підстав здійснення таких перевірок авторами звернень, а також у зв’язку із відсутністю повноважень Ради.

Серед загальної кількості звернень щодо погодження проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання переважали звернення стосовно дотримання ліцензіатами вимог:

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.02.2017 № 201;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 309;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060;

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 91.

Зважаючи на продовження дії Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо встановлення обмежень на здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2018 року (згідно із Законом України від 07.12.2017 № 2246 – VІІІ), на розгляд Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування в поточному році виносились лише звернення органів ліцензування, на які не поширювалася  дія таких обмежень.

На офіційному веб-сайті ДРС – www.drs.gov.ua, з метою інформування громадськості, в рубриці «Дозвільна система та ліцензування»/«Експертно-апеляційна рада»/«Рішення» розміщена інформація про результати всіх засідань Ради, а також витяги з відповідних протокольних рішень за результатами розгляду скарг заявників.