Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при ДРС – дієвий механізм досудового вирішення спорів у сфері ліцензування

07.05.2019

128-750З початку 2019 року Радою проведено 5 засідань, на яких розглянуто 39 скарг (апеляцій) суб’єктів господарювання на дії органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування та звернення органів ліцензування щодо надання погодження на проведення 242 позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Найбільша кількість скарг суб’єктів господарювання надійшла на дії Державної архітектурно-будівельної інспекції України – 11 та Міністерства екології та природних ресурсів України – 7, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 5, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 5.

За результатами розгляду скарг Радою прийняті рішення про задоволення 8 скарг (39 %), відмовлено у задоволенні 18 (69 %) та, як наслідок, Державною регуляторною службою України видано відповідні розпорядження про усунення органами ліцензування порушень ліцензійного законодавства та розпорядження про відхилення скарг.

За результатами розгляду звернень органів ліцензування щодо надання погодження ДРС на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов Державною регуляторною службою України:

– погоджено проведення позапланових перевірок 119 (49 %) ліцензіатів;

– не погоджено проведення позапланових перевірок 102 (42 %). 

Найбільша кількість звернень надійшла від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 86 та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 39.

Переважна більшість із зазначених звернень мотивована надходженням до органів ліцензування обґрунтованих звернень фізичних або юридичних осіб про те, що внаслідок порушення ліцензіатами вимог ліцензійних умов таким особам було завдано матеріальної шкоди або порушено їхні законні права чи інтереси.

Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України у рубриці «Дозвільна система та ліцензування»/«Експертно-апеляційна рада».

Нагадаємо, Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є ефективним механізмом для досудового вирішення спорів у сфsajt3ері ліцензування. Вона створена на виконання вимог Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев’ятої статті 19 Закону № 222.

До складу Ради на даний час входять фахівці у сфері ліцензування, а саме: представники громадських організацій та державні службовці.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (ДРС) розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції або розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Відповідно до Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його  повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами – підприємцями.

При цьому оскарження розпоряджень Державної регуляторної служби України, виданого на підставі рішення Експертно-апеляційної ради до суду, не звільняють органи ліцензування від обов’язку виконати таке розпорядження. Разом з тим, органи ліцензування можуть оскаржувати розпорядження ДРС у судовому порядку.