ДРС зупинила дію норми, яка заважала збільшити кількість іноземних студентів

09.08.2019

np28q-dbltsЗ 30 липня 2019 року Державна регуляторна служба України своїм рішенням зупинила дію обмежуючої норми для закладів вищої освіти щодо можливості набору на навчання іноземців та осіб без громадянства.

Ця норма унеможливлювала вступ іноземців, порівняно з правами громадян України, до закладів вищої освіти України за неакредитованими освітніми програмами (спеціальностями) та створювала додаткові необґрунтовані регуляторні бар’єри для закладів вищої освіти усіх форм власності, які вже мають відповідні ліцензії на провадження освітньої діяльності та можуть надавати освітні послуги іноземцям без додаткового проведення акредитації освітніх програм. А це, в свою чергу, позбавляло можливості надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства та автоматично призводило до істотного зменшення обсягів фінансово-господарських взаємовідносин між цими закладами та потенційними замовниками цих послуг.

Для юристів:

Державна регуляторна служба України прийняла рішення від 29.05.2019 № 19 «Про необхідність усунення Міністерством освіти і науки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропонувала Міністерству освіти і науки України внести зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, шляхом виключення з редакції абзацу першого пункту 6 цього Порядку слова «за акредитованими освітніми програмами», оскільки зазначені положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Виконання цього рішення передбачало підготовку Міністерством акта про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» та подання у встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку його виконання.

Ураховуючи невиконання Міністерством освіти і науки України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що діюабзацу першого пункту 6 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зупинено з 30 липня 2019 року.