ДРС пропонує Міністерству інфраструктури України внести зміни до положення про огляд підприємств, організацій і установ, що проводять підготовку моряків та виключити положення про видачу Протоколу про відповідність підготовки моряків вимогам Міжнародної конвенції 1978 року

03.07.2020

240_F_166245421_Om0bYHM6AiOxtIHv30f1DTL9jBcmvxdAДРС прийняла рішення від 30 червня 2020 року № 24 «Про необхідність усунення Міністерством інфраструктури України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким пропонує Міністерству інфраструктури України внести зміни до Глави 3 Положення про огляд підприємств, організацій і установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2005 №1042, в частині виключення положень щодо видачі Протоколу про відповідність підготовки моряків вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та національним вимогам, оскільки відповідні положення не узгоджуються з вимогами чинного законодавства та суперечать принципам державної регуляторної політики. 

Нагадаємо, рішення Державної регуляторної служби України щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у порядку, визначеному статтею 28 Закону № 1160, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2004 № 1042, та подання у встановленому Законом № 1160 порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку його виконання.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або неоскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в Закону № 1160 строку, дія регуляторного акта або окремих його положень, щодо яких було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку виконання такого рішення.

Подання скарги щодо такого рішення уповноваженого органу не зупиняє дії цього рішення. 

Ознайомитись з рішенням ДРС від 30 червня №24