ДРС погодила доопрацьовану редакцію положення про допуск приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях

23.01.2020
У рамках постійної рубрики «Малі кроки  – важливі зміни», запровадженої на нашому сайті, продовжуємо знайомити читачів з конкретними прикладами роботи Державної регуляторної служби України та доводити на скільки важливо дотримуватись процедур регуляторної політики. Ми прагнемо, щоб усі сторони, а саме: розробники регуляторних актів, суб’єкти господарювання, бізнес об’єднання та громадськість зрозуміли, що реалізація регуляторної політики – це необхідна частина процесу вироблення своєчасних, прозорих, економічно обґрунтованих рішень. Адже кожне регулювання повинно відповідати своїм цілям і завданням та не бути тягарем для підприємців.
c06b3e2546e869b2735c0b0d64c88f0fЦього разу розкажемо про роботу над проектом наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування». 

За останні роки на залізничному транспорті спостерігається падіння обсягів перевезень, зниження швидкості доставки та обробки вантажів, що пов’язано з відсутністю конкуренції, недосконалістю технічної політики, значним ступенем зносу залізничного рухомого складу та його дефіцитом.

Перевезення вантажів здійснюються АТ «Укрзалізниця», яке займає монопольне становище у сфері залізничних перевезень, та не в повній мірі задовольняє інтереси суспільства у перевезеннях. Дефіцит магістральних тепловозів та електровозів АТ «Укрзалізниця» призводить до неспроможності задоволення потреб у вантажних перевезеннях, що в свою чергу негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а також на всю економіку України та її національну безпеку.

Критичний рівень зношеності рухомого складу перевізника при недостатньому рівні фінансування його ремонту та оновлення ставить під загрозу питання забезпечення безпеки руху, належного утримання та відновлення робочого парку вантажних вагонів і локомотивів. Особливо високим є рівень зносу тягового рухомого складу: локомотивів – 96,6 %, електровозів – 94,4 %, тепловозів – 98,3. При цьому середній вік електровозів складає 42,6 року при нормативному віці 30 років, магістральних тепловозів – 35,5 року при нормативному віці 20 років.

Також спостерігається щорічне падіння обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом. Так за інформацією АТ «Укрзалізниця» протягом 2019 року перевезено 312 938,9 тис. тон вантажів, що на 2,9 % менше ніж у 2018 році.

Так, у грудні 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1043 «Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування».

54Проект наказу розроблений на виконання цієї постанови, з метою надання допуску приватним локомотивам до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування шляхом участі в реалізації експериментального проекту строком на 2 роки (до 04.12.2021).

Проект наказу визначає порядок обертання на окремих дільницях колій загальної мережі залізниць України локомотивів, що належать відомствам, підприємствам та організаціям, які не відносяться до сфери управління АТ «Укрзалізниця», та є обов’язковим при виконанні перевезення вантажів локомотивами, які належать цим відомствам, підприємствам та організаціям.

Крім того, документ визначає основні вимоги до рухомого складу та його складових та локомотивних бригад під час введення його в експлуатацію, експлуатації, технічного обслуговування та його ремонту.

Щоб запровадити ефективний механізм допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування шляхом участі в реалізації експериментального проекту, експерти ДРС провели робочу зустріч з представниками розробника та разом доопрацювали проект наказу, а саме:

  • уточнили статусу підприємства залізничного транспорту (пункт 1.3 проекту Положення);
  • переглянули вимоги до пакету документів для отримання суб’єктами господарювання права щодо участі у експериментальному проекті, а саме: виключено необхідність надання інформацію щодо залишків грошових коштів у банку, що підтверджується відповідною довідкою банку; уточнено інформацію щодо періоду за який надається фінансова звітність; встановлено необхідність надання письмового підтвердження вантажовласника (вантажовідправника) щодо обсягу перевезень, що планується заявником (у разі наявності);
  • встановили, що заявники, які надали письмове підтвердження вантажовласника (вантажовідправника) щодо визначеного обсягу перевезень, що планується заявником здійснювати в рамках експериментального проекту, мають перевагу щодо підтвердження до участі в експериментальному проекті перед заявниками, що не надали таке підтвердження, з метою залучення безпосередньо підприємств – виробників реального сектору економіки.
  • визначили необхідність завіряння документів виключно суб’єктом господарювання у встановленому порядку;
  • встановили підстави для відмови заявнику в участі у експериментальному проекті;
  • та інші редакційні правки.

У результаті ДРС погодила доопрацьовану редакцію проекту наказу своїм Рішенням № 30 від 20.01.2020 року.

Завантажити (PDF, Невідомий)