ДРС перевірятиме органи державного нагляду (контролю)

31.05.2017

Державна регуляторна служба України проводитиме планові та позапланові перевірки органів державного нагляду (контролю). Про це йдеться у Постанові КМУ «Деякі питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)» від 24.05.2017 № 361, якою затверджено:likvidaciya-bez-proverok_11

  • Порядок проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі — Закон № 877) в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
  • Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону № 877.

Планові перевірки органів державного нагляду (контролю) проводитимуть не частіше ніж один раз на рік.

Підставою для проведення позапланової перевірки може бути:

  • письмове повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, рішення суду про порушення органом державного нагляду (контролю) вимог Закону № 877;
  • звернення суб’єкта господарювання з приводу порушення органом державного нагляду (контролю) вимог Закону № 877 щодо проведення стосовно такого суб’єкта заходів державного нагляду (контролю);
  • виявлення відповідальними посадовими особами ДРС фактів невнесення або внесення недостовірних відомостей, внесення відомостей не в повному обсязі щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) під час аналізу інформації, внесеної органами державного нагляду (контролю) до цієї системи; перевірка виконання органом державного нагляду (контролю) подання щодо усунення порушень вимог Закону № 877;
  • за дорученням Прем’єр-міністра України.

За результатами проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону № 877, в ході яких виявлено порушення, ДРС насилатиме до органів державного нагляду (контролю) подання про усунення цих порушень. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані виконувати законні вимоги посадових осіб ДРС щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. За результатами перевірок ДРС щодо кожного органу державного нагляду (контролю) формуватиме окрему справу.