ДРС наполягає на дотриманні законних процедур усіма органами державної влади при проведенні перевірок

19.06.2019

Ми постійно проводимо інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо процедур, передбачених законодавством України. ДРС неодноразово доводила, що є прозорим та послідовним органом у реалізації державної політики в сфері державного нагляду та контролю. Зважаючи на нові обставини, як то рішення КСУ про визнання неконституційними низки положень Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,  хочемо ще раз пояснити процедуру погодження позапланових перевірок ліцензіатів, підкреслити рівність перед законом усіх державних органів та прокоментувати рішення Експертно-апеляційної ради при ДРС.

slide1Нагадаємо, що позапланові перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов здійснюються лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення  Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС за зверненням органу ліцензування.
Державна регуляторна служба України, направляючи погодження щодо проведення таких перевірок, завжди наполягає використовувати органом ліцензування виключно уніфікованих форм актів. Це вимога Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Раніше Служба вже оприлюднювала правову позицію щодо цього питання.
blog-1Інформація про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 342 від 10.05.2018 розміщено на сайті ДРС у рубриці Державний нагляд та контроль/Актуальна інформація.
Так, у 2019 році, на основі багатьох скарг побутових споживачів газу ДРС надала погодження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на проведення позапланових перевірок ліцензіатів – операторів газорозподільчих мереж щодо додержання ними вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.
За результатами проведених перевірок НКРЕКП винесла постанови про накладення штрафів за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.
advokat-v-germanii-femidaНе погодившись з таким рішеннями НКРЕКП ліцензіати оскаржили їх до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (ЕАР) при Державній регуляторній службі України.
ЕАР задовольнила апеляції Ліцензіатів через порушення НКРЕКП вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що при проведенні перевірок посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.
Хочемо підкреслити, незважаючи на неодноразові нагадування з боку ДРС, НКРЕКП так і не затвердила та не оприлюднила у встановленому законодавством порядку уніфіковану форму акту, що відповідає новій Методиці, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342, а тому, не мала права проводити зазначені перевірки.
Ще раз нагадуємо, якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю).