Державна регуляторна служба України розробила рекомендації для центральних органів виконавчої влади щодо покращення роботи з відстеження результативності регуляторних актів

22.05.2018

 

personal-brandingРегуляторна діяльність органів виконавчої влади передбачає широкі можливості вдосконалення якості регулювань окремих сфер господарської діяльності. Одним з ефективних механізмів вдосконалення якості регулювань є відстеження результативності регуляторних актів та прийняття за результатами проведеного відстеження рішення про необхідність перегляду регулювання в разі недосягнення цілей, визначених при  його запроваджені.

Державною регуляторною службою України протягом квітня цього року було проведено моніторинг  дотримання центральними органами виконавчої влади вимог законодавства України про регуляторну політику в частині здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

Проаналізовано діяльність 44-х регуляторних органів  центрального рівня (міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, національних комісій), які є постійними розробниками проектів регуляторних актів.

Моніторинг провадився шляхом аналізу офіційних веб–сайтів  регуляторних органів центрального рівня, узагальнення отриманої інформації від  30-ти регуляторних органів  центрального рівня  та аналізу  поданих до ДРС 182 звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, національними комісіями протягом 1 кварталу  2018 року.

000021_1517937620_bigЯк свідчить практика застосування  органами виконавчої влади вимог законодавства України про регуляторну політику діяльність регуляторних органів з відстеження результативності прийнятих ними регуляторних актів за весь час дії Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) так і не набула ознак системності і послідовності. А саме, залишаються незадовільними як обсяги здійснення  заходів з відстеження, так і якість їх проведення.

Зокрема, за підсумками 2017 року на рівні центральних органів виконавчої влади:

–           майже на 30% скоротились загальні обсяги проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у порівнянні з 2016 роком. Протягом 2017 року до ДРС від  центральних органів виконавчої влади надійшло 429 звітів про відстеження проти 602 – у 2016 році;

–           на 17% зросла питома вага регуляторних актів, які залишились поза межами базового відстеження. Так, у 2017 році питома вага регуляторних актів, що залишились поза межами базового відстеження,  зросла до 75 відсотків  проти 58 відсотків – у 2016 році;

–           за результатами проведених відстежень лише 13 регуляторних актів за висновком розробників потребували скасування або внесення змін. В той же час протягом 2017 року  на погодження до  ДРС надійшло 218 проектів регуляторних актів,  якими передбачалось скасування або внесення змін до чинних регуляторних актів. Наведене свідчить  про  формальність підходу  до відстеження результативності регуляторних актів.

Основними причинами безсистемності, непослідовності та низької ефективності здійснення регуляторними органами заходів з відстеження результативності є:

 • відсутність організаційного підґрунтя проведення роботи з відстеження результативності регуляторних актів. Таким підґрунтям може бути формування план-графіків з відстеження результативності регуляторних актів із визначенням типу відстеження, термінів його проведення, а також відповідальних за підготовку, оприлюднення та направлення до ДРС звіту по кожному окремому регуляторному акту;
 • ігнорування регуляторними органами одного з ключових етапів здійснення державної регуляторної політики – етапу систематизації регуляторних актів, який полягає у накопиченні, систематизації, зберіганні та оприлюдненні усього масиву документів, що виникають в процесі підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів;
 • відсутність належного підходу до інституційно-організаційного забезпечення здійснення  регуляторної діяльності як в органі влади в цілому, так і до здійснення заходів з відстеження результативності, зокрема.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного регуляторного акта після його прийняття послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Ефективність заходів з відстеження результативності регуляторних актів центральними органами виконавчої влади залишається низькою.

pressnote_marchУ  2018 році менше половини регуляторних органів  центрального рівня  (20 із 44) здійснювали заходи з відстеження результативності   дії  прийнятих регуляторних актів, з яких 11 регуляторних органів керувались в своїй діяльності затвердженими  план-графіками.

Із  182 поданих до ДРС звітів про відстеження:

 • 28% (52 звіти) становили звіти про базове відстеження результативності дії регуляторних актів;
 • 24% (44 звіти) – звіти про повторне відстеження результативності дії  регуляторних актів;
 • 48% (85 звітів) – звіти про періодичне відстеження результативності дії  регуляторних актів.

Так, лише 6 регуляторних актів (лише 3 відс. від загальної кількості регуляторних актів, щодо яких провадилось відстеження), за позицією розробників  потребують перегляду. В той же час,  з початку поточного року на погодження до ДРС надійшло 95 проектів регуляторних актів, якими передбачається скасування або внесення змін до чинних регуляторних актів.   

З метою належного виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторним органам необхідно забезпечити:

 • визначення у своєму складі структурного  підрозділу або окремих посадових осіб, на яких покласти повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики;
 • оприлюднення на офіційному веб-сайті органу у спеціалізованому розділі інформації про структурний підрозділ або окремих посадових осіб, на яких покладено повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики, та їх контактні дані;
 • формування щорічних план-графіків з відстеження результативності дії регуляторних актів з подальшою їх поквартальною актуалізацією (доповнення в разі прийняття нових регуляторних актів);
 • проведення систематизації регуляторних актів, розроблених та/або прийнятих відповідним регуляторним органом шляхом створення Реєстру (бази даних) регуляторних актів із розміщенням його на   офіційному веб-сайті у спеціалізованому розділі щодо здійснення органом заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
 • дотримання вимог законодавства про державну регуляторну політику щодо обов’язкового та своєчасного оприлюднення звітів про відстеження.

Нагадаємо, ДРС вперше оприлюднила результати моніторингу виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів центральними органами виконавчої влади.