Державна регуляторна служба на засіданні колегії підвела підсумки своєї діяльності за 2016 рік та визначила подальші напрямки роботи

22.02.2017

21 лютого в Державній регуляторній службі проведено розширене засідання Колегії, на якому були заслухані керівники структурних підрозділів із звітами за профільними напрямами роботи. Вони розповіли про основні досягнення у 2016 році щодо реалізації державної регуляторної політики, політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, дерегуляції господарської діяльності та управління персоналом в Службі.

r1Одним з основних завдань Служби було виявлення неякісних регулювань та недопущення їх упровадження. В цій роботі дієвим механізмом стала оновлена методика аналізу регуляторного впливу, яка чітко визначила критерії оцінки для запровадження кожного нового регулювання. Вже за результатами першого року застосування оновленої методики Служба отримала перші позитивні результати – органи виконавчої влади виваженіше підходять до регулювання тієї чи іншої сфери господарської діяльності та створюють більш якісні регуляторні акти.

У сфері ліцензування господарської діяльності ДРС вжито заходів з імплементації положень Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності». За результатами роботи над Ліцензійними умовами провадження видів господарської діяльності Урядом було прийнято 22 акти. В рамках узагальнення практики застосування зазначеного Закону виявлено низку проблемних питань в системі ліцензування та за активної участі громадськості запропоновано шляхи їх вирішення. Також було забезпечено роботу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, яка залишається унікальним ефективним механізмом для досудового вирішення спорів у сфері ліцензування.

r2Крім того, Службою здійснювався нагляд за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. За результатами перевірок були виявлені порушення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та видано відповідні розпорядження та приписи про усунення порушень законодавства у цих сферах.

Супроводження у Верховній Раді України низки Законів, спрямованих на реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, завершилося їх затвердженням наприкінці 2016 року. Реалізація норм прийнятих законів стане одним із основних завдань Служби на 2017 рік.

У сфері дерегуляції ДРС забезпечує координацію міністерств та відомств з виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності. Прийняття Урядом у 2016 році оновленого Плану з дерегуляції має пришвидшити дерегуляційні процеси. Також Службою здійснюються заходи з оперативного дерегулювання актів органів виконавчої влади.

Підсумовуючи виступи керівників профільних підрозділів Служби, Ксенія Ляпіна зазначила, що наступним кроком ДРС у реалізації державної регуляторної політики стане покращення ситуації в регуляторній діяльності органів місцевого самоврядування, повноваження яких останнім часом збільшуються, а відповідно посилюється вплив прийнятих рішень на суб’єктів господарювання.

r3При здійсненні держаного регулювання другим важливим фактором є відстеження результативності діючих актів. На сьогодні цей процес носить формальний характер, але наступний рік має стати показовим для запроваджених у 2016 році регулювань. Завдяки чітко визначеним параметрам аналізу регуляторного впливу регулятори зможуть відстежувати ефективність запровадженого регулювання, досяжність обраних цілей та необхідність такого регулювання. Таким чином, у повному обсязі запрацює дієвий механізм дерегуляції.

Голова також зазначила, що у 2017 році перед Службою стоять три виклики у процесі реалізації реформи в сфері державного нагляду (контролю). По-перше, це запровадження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю); по-друге, створення Ради з питань державного нагляду (контролю), яка розглядатиме звернення щодо позапланового заходу державного контролю суб’єкта господарювання. Планується створити аналогічні ради в регіонах. Окрім того, Служба отримала повноваження здійснювати нагляд за органами контролю, адже контролюючі органи допускають значну кількість порушень по процедурі застосування законодавства.

У 2017 році ДРС також активніше застосовуватиме механізм скасування неефективних рішень органів виконавчої влади.

ДРС для повноцінного виконання покладених на неї завдань та функцій гостро потребує залучення на посади державних службовців високопрофесійних та відданих справі людей. Нажаль, незважаючи на оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад, претендентів працювати в Службі вкрай недостатньо.

На завершення засідання колегії Голова Служби Ксенія Ляпіна підкреслила, що робота ДРС у реалізації основних завдань, що поставлені перед Службою, неможлива без активної громадської позиції підприємців та їх об’єднань, системної участі у діалозі з владою та відстоюванні своїх позицій.

Члени колегії – представники громадських об’єднань підприємців подякували Службі за відкритість у своїй роботі та сприяння ефективній взаємодії влади з бізнесом.

За результатами засідання членами колегії було схвалено результати діяльності Служби у 2016 році, пріоритетні напрями та план роботи на 2017 рік, а також взято до відома інформацію про стан реалізації державної політики з питань управління персоналом в Державній регуляторній службі України за 2016 рік.