Аналітики відмічають певне поліпшення загального рівня відповідності проектів регуляторних актів принципам державної регуляторної політики у 2017 році

25.01.2018

222Державною регуляторною службою України здійснено аналіз стану дотримання органами виконавчої влади вимог державної регуляторної політики протягом  2017 року. Всього проаналізовано регуляторну діяльність 47-ми регуляторних органу центрального рівня (міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, національних комісій) за критерієм активності у процесі регуляторної діяльності та органів виконавчої влади 25-ти регіонів України.

ДРС проаналізовано виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади процедур підготовки, прийняття та відстеження результативності дії регуляторних актів, а також стан виконання органами виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики в частині: дотримання органами виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності; оцінювання рівня відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної  політики; дотримання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог оновленої методології проведення аналізу впливу при підготовці проектів регуляторних актів; проведення моніторингу прийняття регуляторних актів з дотриманням вимоги щодо обов’язковості погодження проектів актів з ДРС; здійснення регуляторними органами відстеження результативності дії регуляторних актів.

Детальніше зі звітом Державної регуляторної служби України за 2017 рік можна буде ознайомитись на нашому веб-сайті у лютому, тоді ж відбудеться й публічне звітування ДРС. Наразі знайомимо наших читачів з деякими дослідженнями.

Так, протягом 2017 року органами виконавчої влади розроблено та подано на погодження до ДРС 673 проекти регуляторних актів (з них, розробниками 556 проектів виступали регуляторні органи центрального рівня, 117місцеві органи виконавчої влади).

Динаміка розробки проектів регуляторних актів у 2017 року засвідчила про збереження тенденції до зниження регуляторної активності органів виконавчої влади, яке спостерігалось  у 2015 — 2016 роках.  Зокрема, у порівнянні з 2016 роком у 2017 році кількість проектів регуляторних актів, розроблених та поданих на погодження до ДРС центральними та місцевими органами виконавчої влади, скоротилась майже на 20 відсотків (з 834 проектів регуляторних актів, поданих на погодження до ДРС у 2016 році до 673 проектів регуляторних актів  – у 2017 році).

У 2017 році зберігся минулорічний рівень дотримання процедури підготовки аналізу регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів. А саме, майже 98 відсотків проектів регуляторних актів, наданих на погодження до ДРС, супроводжувались аналізом регуляторного впливу. В свою чергу, дещо підвищився рівень дотримання процедур з оприлюднення проектів регуляторних актів. Так, якщо у 2016 році  показник дотримання процедур з оприлюднення проектів регуляторних актів становив 95 відсотків, то у 2017 році відповідний показник становив більше 96 відсотків.

У 2017 року відзначається і певне покращення загального рівня  відповідності проектів регуляторних актів, поданих на погодження до ДРС, вимогам та принципам державної регуляторної політики. Про це свідчить той факт, що у порівнянні з минулим роком у 2017 році  знизилась питома вага проектів регуляторних актів, щодо яких уповноваженим органом приймалось рішення про відмову в погодженні. Так, якщо у 2016 році 36 відсотків проектів регуляторних актів, поданих на погодження до ДРС, не відповідали вимогам та принципам державної регуляторної політики, то у 2017 році цей показник становив 32  відсотки. 

У 2017 році ДРС продовжено практику надання консультацій представникам центральних органів виконавчої влади з питань підготовки АРВ за оновленою методологією. Зокрема, протягом 2017 року ДРС проведено 290 консультацій (у 2016 році – 180 консультацій)При цьому,  якщо у 2016 році переважна більшість консультацій з підготовки АРВ були затребувані розробниками після отримання відмови ДРС в погодженні проекту регуляторного акта, то у 2017 році більше половини консультацій були затребувані розробниками на етапі розробки проекту регуляторного акта, що цілком відповідає ідеології державної регуляторної політики – спочатку аналіз існуючої проблеми і лише потім пошук оптимального механізму її розв’язання.

1Відповідна зміна підходу розробників до підготовки АРВ призвела до покращення  рівня відповідності АРВ вимогам оновленої Методики.

Зокрема, у 2017 році  51 відсоток АРВ  на момент подання їх до ДРС відповідали вимогам оновленої Методики, в той час як у 2016 році цей показник становив лише 26 відсотків.

Крім того, моніторинг виконання органами виконавчої влади вимог оновленої методології у 2017 році засвідчив про зростання основних показників якості підготовки АРВ. А саме,

– до 76,4% зросла питома вага АРВ, що містили економічні розрахунки витрат, яких зазнають суб’єкти господарювання внаслідок дії регулювань (проти 68% у 2016 році);

– до 73,7% зросла питома вага АРВ, що містили оцінку бюджетних витрат на впровадження запропонованих регулювань у дію, що в умовах економічної кризи також має ключове значення (проти 68% у 2016 році);

– до 67% зросла питома вага АРВ, щодо яких розробниками проведено  М-тест, з тих що потребували вимірювання впливу на суб’єктів малого підприємництва (проти 54% у 2016 році).

Одним із важливих напрямків роботи ДРС є забезпечення зменшення втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання, усунення бар’єрів, в тому числі адміністративних для ведення бізнесу.

За результатами аналізу проектів регуляторних актів, щодо яких ДРС було прийнято рішення про погодження, кожен сьомий проект був спрямований на дерегуляцію господарської діяльності та лібералізацію бізнес-клімату.

Проведений розробниками кількісний аналіз вигод та витрат від запровадження цих проектів дав змогу спрогнозувати орієнтовну загальну вигоду від їх запровадження у розмірі понад 11,4 млрд. грн.

Окремо слід зазначити, що сумарна прогнозна вигода в частині спрощення адміністративних процедур у разі реалізації зазначених проектів була оцінена розробниками у майже 194 млн. грн.

  • Регуляторними органами центрального рівня у 2017 році збережено тенденцію до зменшення обсягів розробки проектів регуляторних актів. Зокрема, за підсумками 2017 року обсяги розробки проектів регуляторних актів у порівнянні з 2016 роком скоротились на 12 відсотків. Суттєвий вплив на скорочення обсягів розробки проектів регуляторних актів регуляторними органами центрального рівня мало виведення з січня 2017 року з під дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторних актів, розробниками яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  
  • Зросла кількість проектів регуляторних актів, щодо яких ДРС приймалось рішення про відмову в погодженні – на 5 відсотків (з 28,3 відсотків від загальної кількості  розроблених у 2016 році до  33,3 відсотків – у 2017 році).
  • У 2017 році зросла не лише кількість проектів регуляторних актів, залишених ДРС без розгляду через порушення їх розробниками принципу прозорості та врахування громадської думки, але й зросла кількість  регуляторних органів центрального рівня, у регуляторній діяльності яких виявлено відповідне порушення

Так, протягом 2017 року ДРС залишено без розгляду 48 проектів регуляторних актів через порушення принципу прозорості та врахування громадської думки (у 2016 році – 31 проект регуляторного акта), що на 54 відсотки більше ніж у 2016 році. Зокрема, відповідні порушення вимог Закону були виявлені у регуляторній діяльності 20-ти центральних органів виконавчої влади  (у 2016 році — 17-ти центральних органів виконавчої влади)  – Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, МВС, ДСНЗ, Нацполіції, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Укравтодору, Міноборони, Міносвіти, МОЗ, Мінрегіонбуду, Мінсоцполітики, Мінфіну, ДФС, Мінюсту,  Фонду держмайна, НКАУ,  Держспецзв’язку. 

  • Місцевими органами виконавчої влади розроблено та подано на погодження до ДРС на 55  відсотків менше проектів регуляторних актів, ніж у 2016 році.

За виключенням органів виконавчої влади 6-ти регіонівДніпропетровської, Івано-Франківської, Миколаївської, Луганської, Тернопільської та Чернівецької областей практично всі місцеві органи виконавчої влади зменшили обсяги розробки проектів регуляторних актів у 2017 році.

Місцевими органами виконавчої влади 3-х регіонів – Волинської,  Львівської та Чернівецької областей протягом 2017 року на погодження до ДРС не надано жодного проекту регуляторного акту.

  • У 2017 року суттєво зріс рівень відповідності проектів регуляторних актів, розроблених місцевими органами виконавчої влади вимогам та принципам державної регуляторної політики.

Так, за результатами опрацювання лише 25 відсотків проектів регуляторних актів, розроблених місцевими органами виконавчої влади було визнано такими, що не відповідають принципам державної регуляторної політики.  Це на 36 відсотків менше ніж у 2016 році.

Всі подані на погодження проекти регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади Закарпатської, Івано-Франківсьткої, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Чернігівської областей, а також КМДА відповідали принципам державної регуляторної політики.

  • Рівень дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки при підготовці проектів регуляторних актів покращився у порівнянні з минулим роком.

У два рази (з 12 у 2016 році до 6 у 2017 році) скоротилась кількість регіонів, у яких місцевими органами виконавчої влади яких  порушувалась вимога Закону щодо обов’язковості оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій від громадських організацій та суб’єктів господарювання.

Виявлено лише 8 випадків (20 випадків у 2016 році)  порушення принципу прозорості та врахування громадської думки місцевими органами виконавчої влади – Луганської,  Миколаївської, Полтавської, Харківської , Херсонської та  Хмельницької   областей.

pic-business01Згідно із Законом стосовно кожного регуляторного акта  після його прийняття послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Після здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторного акта регуляторний орган,  який прийняв відповідний акт,  готує   звіт  про  відстеження результативності цього  регуляторного  акта.

На підставі  аналізу  звіту  про відстеження результативності дії  регуляторного акта розробник може прийняти рішення про необхідність скасування  або внесення змін до відповідного регуляторного акта.

Протягом 2017 року до ДРС надійшло 602 звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів. З них, 429 звіт надано регуляторними органами центрального рівня, 173 звіти – місцевими  органами виконавчої влади. Порівнюючи з обсягами надходження звітів  у 2016 році можна констатувати, що у 2017 році знизився рівень рівень дотримання органами виконавчої влади вимоги Закону щодо відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.

Слід зазначити, що у 2016 році центральними та місцевими органами виконавчої влади до ДРС надано 781 звіт про відстеження результативності дії регуляторних актів  (з них, 603 звіти було надано центральними органами виконавчої влади, 177 звітів –  місцевими органами виконавчої влади).

  • Майже половина регуляторних органів центрального рівня (17 з 30) скоротили обсяг проведення робіт по відстеженню результативності дії регуляторних актів, а 3-ма міністерствами та відомствами – Держрибгоспом, Мінприроди, та Міноборони – протягом  року жодного звіту про відстеження регуляторних актів до ДРС не подано, тобто відповідні вимоги Закону не виконувались.
  • За результатами проведених відстежень 6-ма регуляторними органами центрального рівня було зроблено висновок про необхідність скасування або внесення змін стосовно 13-ти регуляторних актів, з яких скасовано або внесено зміни до 4-х регуляторних актів 2-ма регуляторними органами.
  • У першому півріччі 2017 року практично збережено минулорічний обсяг проведення робіт по відстеженню результативності дії регуляторних актів у порівнянні з минулим роком. В той же час, у 7-ми регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях) місцевими органами виконавчої влади не подано до ДРС жодного звіту про відстеження. Минулого року відповідне порушення було виявлено лише у Волинській області.
  • Як і в попередні роки у 2017 році місцеві органи виконавчої влади обмежуються лише визнанням регуляторних актів неефективними, не вживаючи при цьому будь-яких практичних дій щодо їх скасування або перегляду.

З 13-ти регуляторних актів, щодо яких місцевими органами виконавчої влади Закарпатської, Луганської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей було зроблено висновок про необхідність їх скасування або внесення змін до них, станом на 31.12.2017 року зазнав перегляду лише 1 регуляторний акт Луганської облдержадміністрації.