66 державних службовців ДРС отримали відмінні оцінки за результатами проведення щорічного оцінювання службової діяльності у 2018 році

21.02.2019

dsc_109821 лютого відбулися Загальні збори державних службовців Державної регуляторної служби України. Серед питань порядку денного: звітування сторонами про виконання Колективного договору у 2018 році та погодження внесення змін до нього у 2019 році. 

Колектив Державної регуляторної служби України наполегливо працює над вирішенням завдань, які формулює перед Службою, насамперед бізнес. У ДРС працюють належно підготовлені небайдужі до своєї справи кадри, серед них і нові державні службовці, які перемогли у конкурсах на зайняття вакантних посад. За інформацією начальника відділу управління персоналом Світлани Козюк, на кінець 2018 року фактична чисельність працюючих державних службовців ДРС – 156 осіб.

Серед державних службовців ДРС 50 осіб – чоловіки (30%), з них обіймають посади державної служби категорії «А» 2 особи, категорії «Б» – 24 особи. 118 осіб –  жінки (70%), з них обіймає посаду державної служби категорії «А» 1 особа, категорії «Б» – 34 осіб.

У ДРС працює 426 осіб віком до 35 років включно, 64 особи віком від 36 до 45 років, 37 осіб віком від 46 до 54 років, 21 особи віком від 55 до 61 років.

У 2018 році підвищення рівня професійної компетентності працівників ДРС здійснювалось шляхом професійного навчання державних службовців за різними напрямами. Протягом 2018 року забезпечено підвищення рівня професійної компетентності 51% державних службовців ДРС від фактичної чисельності. Всього підвищено рівень професійної компетентності 84 особи.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» в ДРС утворено та діють: конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Державної регуляторної служби України та дисциплінарна комісія Державної регуляторної служби України з розгляду дисциплінарних справ.

У 2018 році у ДРС вперше проводилось оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Державної регуляторної служби України категорій «Б» і «В».

Протягом 2018 року до Державної регуляторної служби України призначено 20 осіб: 6 осіб за переведенням, 14 осіб призначені за результатами ко9нкурсного відбору.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» в ДРС здійснюються просування державних службовців по службі з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу: у 2018 році переведені на вищі посади 5 державних службовців.

У Державній регуляторній службі України проводиться робота щодо залучення громадян на державну службу.

Так, протягом 2018 року вперше вступили на державну службу, та прийняли Присягу державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу» – 6 осіб.

Запроваджено систему оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. У 2018 році проводилось оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Державної регуляторної служби України категорій «Б» і «В» у кількості 140 осіб.

66 державних службовців ДРС отримали відмінні оцінки з результатами проведення щорічного оцінювання службової діяльності у 2018 році.

1За результатами проведеного щорічного оцінювання та з метою планування навчання державних службовців ДРС на 2019 рік, державними службовцями Державної регуляторної служби України, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», разом із Відділом управління персоналом складено індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності держаних службовців.

ДРС має чітке стратегічне бачення вирішення завдань, покладених на неї Урядом. Служба системно та ретельно виконує заходи, визначені за нею у розділі Економічне зростання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2010 року та Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020». У ДРС повною мірою розуміють, що як у процесі формування якісної регуляторної політики, так і при виконанні завдань з дерегуляції, бізнес залишатиметься головним професійним партнером Служби. Місія ДРС була, є і буде – руйнування бар’єрів для розвитку чесного підприємництва в Україні.12

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724 «Деякі питання Державної регуляторної служби України» утворено Державну регуляторну службу України, реорганізувавши шляхом перетворення Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Територіальні органи ДРС утворено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 199-р «Про утворення територіальних органів Державної регуляторної служби та визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 540 та від 27.11.2013 № 948», як структурні підрозділи (25 територіальних органів). У підпорядкуванні ДРС відсутні підприємства, установи та організації.