Уряд затвердив порядок внесення відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

01.02.2019

З метою реалізації вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222) та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 2806) 30 січня 2019 року Кабінетом Міністрів України затверджена постанова «Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру», розроблена Мінекономрозвитку.

Відповідно до Закону № 222 видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Згідно із Законом № 2806 документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Затверджений Порядок визначає механізм внесення до Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що видаються відповідними органами ліцензування та дозвільними органами.

Доступ користувача – посадової особи органу ліцензування або дозвільного органу, яка отримає ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру для внесення відомостей, надаватиметься технічним адміністратором у порядку, встановленому Мін’юстом.

Запровадження оновленого ЄДР як єдиної електронної системи накопичення даних забезпечить прозорість та відкритість інформації про ліцензії, документи дозвільного характеру та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.