Щодо здійснення операцій у сфері поводження з відходами

08.12.2021

ДРС вкотре висловила свою позицію щодо здійснення операцій у сфері поводження з відходами за принципом мовчазної згоди у зв’язку з відсутністю затвердженого порядку видачі відповідного документу дозвільного характеру.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані, зокрема, мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів перевищує 1000.

Відповідно до пункту «д» частини першої статті 18 Закону України «Про відходи» до компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Станом на 08.12.2021 Кабінетом Міністрів України такий порядок не затверджений, у зв’язку з чим ДРС підтверджує свою позицію щодо права суб’єктів господарювання здійснювати діяльність за принципом мовчазної згоди.

Зазначаємо, що відсутність затвердженого порядку видачі дозволів не є підставою для відмови у видачі документів дозвільного характеру.

Зважаючи на відсутність затвердженого порядку отримання необхідних дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, на думку ДРС, суб’єкти господарювання можуть діяти за принципом мовчазної згоди.

Частиною п’ятою статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» встановлено, що перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.

На сьогодні законами України перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій з відходами, не визначено.

Водночас, частиною чотирнадцятою статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено серед іншого, що прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, – до дозвільного органу.

Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

При цьому згідно зі статтею 33 Закону України «Про відходи» зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання.

Зважаючи на відсутність на законодавчому рівні затвердженого переліку документів, які подаються для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, на думку ДРС, у заяві для отримання дозволів доцільно зазначати відомості, визначені статтею 33 Закону України «Про відходи».