Щодо реєстрації декларацій

12.06.2019

На адресу Державної регуляторної служби України надходять численні скарги суб’єктів господарювання щодо відмов територіальними органами Держпраці у реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Частиною п’ятою статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що суб’єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Водночас, суб’єктами господарювання повідомляється про численні випадки відмови у реєстрації декларацій.

Підставами для відмови у реєстрації декларацій зазначаються відсутність інформації про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, інформації про кожне місце виконання робіт, заповнення пунктів «не в повному обсязі» тощо.

Зазначаємо, що подібні випадки спричинюють виникнення напруги у стосунках суб’єктів господарювання та дозвільних органів, створюють перешкоди для діяльності суб’єктів господарювання.

Відповідно до статті 9 Закону про дозвільну систему Державна регуляторна служба України як спеціальний уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Згідно з підпунктом 6 пункту 5 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, Держпраці з метою організації своєї діяльності, зокрема, контролює та координує діяльність територіальних органів Держпраці.

З огляду на вищезазначене ДРС звернулась до Держпраці з листом щодо недопущення порушень законодавства з питань реєстрації декларацій, а також забезпечення якнайповнішого інформування суб’єктів господарювання через офіційні веб-сайти Держпраці про порядок заповнення та подання декларацій.