Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»

15.07.2020

Пунктом 16 Закону України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» до документів дозвільного характеру віднесено дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

Законом, який регулює відносини, пов’язані з одержанням відповідного документа дозвільного характеру є Водний Кодекс України, положенням пункту 7 частини першої статті 14 якого визначено, що до відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить, зокрема, встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 затверджено Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (далі – Порядок № 557), який визначає механізм видачі дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

Однак, назва чинного Порядку № 557 не відповідає вимогам пункту 7 частини першої статті 14 Водного Кодексу України.

Поряд з цим, відповідно до Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 847), Мінекоенерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, зокрема, у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. Також, до його компетенції належить забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, зокрема, з питань встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

Згідно з Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393, Держводагентство відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові енергетики та захисту довкілля; видає, анулює, здійснює переоформлення дозволів на проведення робіт на землях водного фонду.

З огляду на вищезазначене ДРС листом від 25.05.2020 №2903/0/20-20 звернулась до Мінекоенерго та Держводагенства щодо необхідності внесення змін до Порядку № 557 з метою приведення останнього у  відповідність до вимог Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та Водного Кодексу України.