Щодо неправомірності вимагання державною санітарно-епідеміологічною службою від педагогічних працівників плати за проведення лабораторних досліджень, що проводяться у рамках обов’язковості профілактичних медичних оглядів

17.09.2013

До Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надходять звернення щодо вимагання державною санітарно-епідеміологічною службою від педагогічних працівників плати за проведення лабораторних досліджень, що проводяться у рамках обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

Частина третя статті 49 Конституції проголошує, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадин медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

З метою вирішення проблемного питання щодо вимагання державною санітарно-епідеміологічною службою від педагогічних працівників плати за вимагання лабораторних досліджень, що проводяться у рамках обов’язкових профілактичних медичних оглядів, Держпідприємництво звернулось до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., Міністра охорони здоров’я Богатирьової Р.С. та Генеральної прокуратури України.

Відповідно до звернення Держпідприємництва, а також доручень Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., Генеральної прокуратури України, Міністерством охорони здоров’я України (лист від 03.09.2013 № 05.02-09-19/1698/26983) та Міністерством освіти і науки України (лист від 05.09.2013 № 1/12-8216) було зазначено наступне.

Питання проведення обов’язкових попередніх (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, врегульовані Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (далі – Порядок) та Перелік професій, виробництв, та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичних оглядам (далі – Перелік), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559.

Пунктом 6 Переліку педагогічних працівників віднесено до категорії працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичних оглядам.

Пунктом 2 Порядку встановлено, що обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

Витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

Наказом МОЗ України «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 № 280, зареєстрованим у Мін’юсті 08.08.2002 № 639/6927, серед іншого, затверджено:

– Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі – Правила № 280);

– Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (далі – Перелік № 280).

Відповідно до пункту 5 Правил № 280 медичні огляди проводяться закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров’я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов’язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Пунктом 6 Правил № 280 передбачено, що обов’язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком № 280.

Як зазначається у листі МОН України від 05.09.2013 № 1/12-8216 для проведення обов’язкового періодичного медичного огляду працівників навчальних закладів складається за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до закладу або установи охорони здоров’я, де проводитиметься цей огляд.

Враховуючи зазначене, усі витрати, що пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів педагогічних працівників бюджетних установ покриваються з бюджету (державного чи місцевих), при чому кошти перераховуються на рахунки лікувально-профілактичних закладів, які безпосередньо проводять медичні огляди.

1.pdf

2.pdf